Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 18.08 – 20.08.2014.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie wakacyjnym nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” ukazuje się w niedziele i środy.

W naszym ostatnim Planie transakcyjnym pisaliśmy, że:

„[ … ] kurs dotarł do naprawdę ważnej strefy oporu. Z jednej strony umiejscowienie tego oporu w strefie 2338-41 wynika z analizy zachowania kursu na interwale godzinowym i niższych. Z drugiej, wyznacza go górne ograniczenie kanału spadkowego na interwale dziennym.

Warto też zuważyć, ze na poziomie 2341 przypada równosć ostatnich dwóch fal wzrostowych, co równiez wzmacnia siłę oporu wskazanej wyzej strefy.

Tak więc, podsumowujac, wydaje się, że co najmniej chwilowo, kluczowe dla rozwoju wypadków rynkowych będzie zachowanie kursu w strefie 2338-41.”

Konkretyzując nasze wskazania inwestycyjne w sytuacji potencjalnego przełamania oporu, dopowiadaliśmy: „Skuteczne przełamanie oporu 2338-41 mogłoby skłonić mnie do zagrania na wzrosty z pierwszym celem ok. 2360 i ewentualnie drugim – 2379-83.”

Jak spojrzymy na poniższy wykres na interwale M15, to dostrzeżemy, że faktycznie początkowo na ostatniej, czwartkowej sesji, poziom 2341 sprawiał Bykom kłopoty, ale kiedy został już przełamany, to rajd zwyżkowy zatrzymał się dopiero na 3 pkt przed strefą 2379-83 ( wskazywaną przez nas jako cel ostateczny zwyżek ).

Oznaczało to dla traderów kierujących sie naszym Planem zysk nawet 30-punktowy, co z perspektywy zmienności w ostatnich tygodniach, musiało „smakować” jak prawdziwy rarytas.

Taki wzrost na wykresie dziennym przełożył się na istotne wybicie z kanału spadkowego i pokonanie równości korekt zaznaczonej pomarańczowymi prostokątami. Jednocześnie kurs dotarł do kolejnego ważnego oporu 2379-83. Na wykresie dziennym ten opór sytuuje się w szerszym paśmie: 2370-80.

Jeśłi patrzeć na wykres z założeniem, że ten opór zostanie przełamany, to można mówić o trzech sprzyjających temu przełamaniu faktach.

Po pierwsze, zasięg wybicia z kanału spadkowego na D1 sięga poziomu 2453.

Po drugie, na interwale H4 widzimy formacje podwójnego dna z zasięgiem ok. 2417-20 pkt.

Po trzecie wreszcie, jeśłi rzucimy okiem na świece dołkowe na wykresie tygodniowym, to dostrzeżemy silnie prowzrostowe układy: najpierw młotek potwierdzony białym korpusem, a potem formację gwiazdy porannej (zaznaczone czerwoną elipsą poniżej).

Są to dość silne argumenty na rzecz wzrostów, które mogłyby być w obecnej sytuacji zachwiane – wg mojej opinii – dopiero przez negatywne wydarzenia natury geopolitycznej w naszym regionie.

Oczywiście, gdyby scenariusz wzrostowy był kontynuowany, mogłoby dojść do przystanków w jego realizacji.

Takim naturalnym przystankiem mógłby być nawet już obecny poziom zwyżek. Wynikać by to mogło też z trzech czynników:

Po pierwsze, z chęci powrotu kursu w rejon wybicia z kanału spadkowego na D1, co jest dość typowym zjawiskiem rynkowym.

Po drugie, wpływ na to mógłby mieć wspomniany wyżej ważny opór.

Po trzecie, analiza fal wydaje się wskazywać na taki rozwój wypadków, w ramach którego możemy sie spodziewać głębszej korekty, gdyż doszliśmy do miejsca, w którym ostatnia fala wzrostowa, mogąca być interpretowana jako wydłużona fala piąta, spełnia równanie: Fala 5 = 1,618 x (Fala 1 + Fala 3).

To równanie zaś często opisuje zależności między falami impulsu w sytuacji powstania wydłuzonej „piątki”. (patrz wyktres poniżej)

Tu warto dodać, że kolejna typowa zależność (ale nieco rzadziej występująca): Fala 5 = 2,618 x (Fala 1 + Fala 3), znajduje swoje odzwierciedlenie na poziomie 2420. 

Plan A – wzrostowy.

Skuteczne przełamanie oporu 2379-83 mogłoby skłonić mnie do zagrania na wzrosty z pierwszym celem ok. 2400 i drugim – 2417-20.

Jeśłi wzrosty będą kontynuowane, to kolejnym celem jest poziom ok. 2453 i potem szeroka strefa 2458-70.

Plan B – spadkowy.

Gdyby doszło do zatrzymania, albo wręcz odwrotu, w strefie 2379-83, potwierdzonego układem świecowym bądź za pomocą mini setupu, to można spróbować zagrać na krótko z celem 2354 (dołek intradayowy na ostatniej sesji i połowa wysokości ostatniej dziennej świecy) lub – przy mocniej zniżkujacym rynku – nawet 2338-41.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

Kategorie: Forex, Giełda i Forex | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.