Kontrakty terminowe na WIG20 w praktyce. Plan transakcyjny na jutro, 05.02.2014, środę.*

Problem z dzisiejszą sesją kontraktów terminowych na WIG20 był jeden: po słabym otwarciu (37 pkt poniżej wczorajszego zamknięcia) i odbiciu się od poziomu 2341 (Pisaliśmy wczoraj: „taka silna strefa wsparć ponad punktem C występuje w paśmie cenowym 2340-42”) nie wiadomo było, czy kurs zejdzie niżej, czy nie.

Z jednej strony zakładaliśmy wczoraj, że typowy punkt docelowy spadków to punkt C w spadkowej formacji Motyla, równy 2325 pkt. Z drugiej strony byliśmy swiadomi silnego wsparcia, o którym mowa była powyżej.

Wydaje się, że ważną okolicznościa techniczną było to, iż świece na interwale H1 w rejonie punktu C miały swoje korpusy utworzone na poziomie 2340 i wyżej, natomiast niższe poziomy, w tym dołek na 2325, były wyznaczane tylko za pomocą cieni świec. To niewątpliwie sprzyjało zakończeniu spadków w paśmie 2340-42.

Tak się ostatecznie stało. Kurs od tego momentu zaczął żmudnie piąć się w górę. Finalnie doszło do ukształtowania się formacji ABCD opartej na równości fal AB i CD, a miejscem, w którym ta równość się realizowała, był poziom 2383, w bezpośredniej bliskości wczorajszego zamknięcia i zniesienia 78.6% całych wczorajszych i dzisiejszych spadków.

Warto dodać, że sesja zakończyła się utworzeniem negatywnej świecy, spadającej gwiazdy, na interwale H1.

Ponadto, dla zwolenników teorii fal Elliotta może być szczególnie istotne to, że na tym samym interwale godzinowym, na wykresie liniowym – który zwykle jest traktowany przez Elliottowców jako rozstrzygający wątpliwości – fala 4 nie zachodzi na falę 1. To zaś daje zielone światło do ewentualnej kolejnej, 5. fali wzrostowej i umożliwia tym samym realizację koncepcji – wczoraj rozwiniętej – korekty nieregularnej ABC, z tworzącą się obecnie falą C o strukturze pięciofalowej właśnie.

Plan A – spadkowy.

Jeśli kontrakty otworzą się w okolicach dzisiejszego zamknięcia i ponownie przetestują punkt D formacji ABCD (2383), po czym utworzą prospadkową świecę intradayową lub mini setup o tym samym charakterze, to warto rozważyć zagranie na krótko z TP w okolicach punktu C formacji ABCD, czyli poziomu 2356.

Jeśłi otwarcie będzie niższe i nie dojdzie do wzrostów, a wejście na spadki zostanie potwierdzone, to trzeba brać pod uwagę plan ścięcia ewentualnego zysku z shorta w rejonie poziomu 2356, a po jego skutecznym przebiciu wznowienie pozycji krótkiej z celem w okolicy dzisiejszego dołka (2341). Takie postępowanie wiąże się z uwzględnieniem w finalnym zasięgu ewentualnych spadków dziennego ATR-u (ok. 40 pkt).

Plan B – wzrostowy.

Jeśli kontrakty otworzą się powyżej 2382-84 i tam się utrzymają, po czym utworzą prowzrostowy mini setup lub intradayową świecę, to można w tym rejonie cenowym próbować otwarcia długiej pozycji z celem 2426. Jest on równy zmodyfikowanemu zasięgowi -rgr na H1, o której to formacji wspominaliśmy wczoraj. Tak samo należałoby postąpić, gdyby kontrakty otworzyły sie poniżej strefy 2382-84 a potem skutecznie ją przebiły w górę.

Gdyby jednak rynek słabo się zachowywał w okolicy wczorajszego szczytu na 2396, to trzeba by rozważyć ścięcie tam ewentualnego zysku, i ponowne otwarcie longa w wypadku skutecznego pokonania przeszkody w postaci wierzchołka, nb już dwukrotnie wcześniej testowanego.

Jeśli otwarcie kontraktów będzie wyższe, w okolicach 2390, to trzeba będzie albo liczyć na powrót kursu do poziomu 2382-84 (punktu D złamanej formacji ABCD), co często po przełamaniu formacji ma miejsce, i tam otwierać longa, albo wchodzić dopiero po skutecznym przebiciu 2394-96, jeśli do niego dojdzie.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla „kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.