Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 04.09.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek czwarty dzień z rzędu korygowały ostatnie wzrosty, wpisując się w tym czasie w schemat trójkąta prostokątnego o nachyleniu prowzrostowym. Nie można jednak wykluczyć, iż korekta się pogłębi, szczególnie że znów zaogniły się sprawy wokół Korei.

Od strony technicznej owo ewentualne  pogłębienie mogłoby przybrać postać prostokąta. Jeśli zaś wpływ geopolityki na wykres byłby mniejszy, należy brać pod uwagę kontynuację kreślenia przez kurs trójkąta (ozn. kolor fioletowy). Już zresztą w czwartek rozważaliśmy koncepcję trójkąta prostokątnego i prostokąta, pisząc:” [ … ] zasięg ewentualnego wybicia w górę [z trójkąta] wypada w strefie 2580-600. Ponadto, istotne wydaje się to, że w razie wybicia z takiego trójkąta w przeciwnym do oczekiwanego kierunku, czyli w dół,  będziemy mieli do czynienia pewnie z przekształceniem trójkąta w prostokąt. To zaś wiązałoby się z zejściem kursu w stronę 2474-78, a nawet być może ciut niżej, do 2460+.” Warto w tym miejscu dodać, że wspomniany tu zasięg wybicia 2580-600 może być traktowany też jako potencjalny cel dla fali piątej impulsu wzrostowego, a obecna konsolidacja – jako fala czwarta, korekcyjna. W piątek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play próbowaliśmy grać – z połowicznym sukcesem – na wzrosty  z poziomu 2512-15 w stronę kolejnych celów: 2519-20, 2526-29 i 2535-37. Zagranie to traktowaliśmy jako o trade o podwyższonym ryzyku, a dwa ostatnie cele jedynie jako potencjalne. Już przed sesją zakladaliśmy w planie dnia z godz. 8.37, że opór 2519-20 „można potraktować jako górne ograniczenie flagi prowzrostowej na M15 [ … ], więc można by się spodziewać tam decydującego starcia o pójście [kursu] wyżej”. I faktycznie, w pierwszej połowie sesji rynek nie mógł sobie poradzić z 2519-20, co widać na poniższym wykresie. Potem cel drugi został osiągnięty, a o zbliżenie do trzeciego do końca toczyła się walka. Flaga, o której mowa wyżej, jest oznaczona kolorem czarnym.  Możesz dołączyć na próbę!    (Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.