Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 21.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek broniły się przed pokonaniem przez Niedźwiedzie wsparć w rejonie 2350 i 2330. Do ich ostatecznego zanegowania nie doszło, choć ujawniona w czwartek siła podaży dawała na to szanse.

Nie zmienia to faktu, że na początku piątkowej sesji rynek zachował się dokładnie w zgodzie z przypuszczeniami z naszego artykułu z przeddzień: „Czwartkowy atak Niedżwiedzi był mocny wolumenowo (szczególnie, gdy zważymy, iż nastąpił w tygodniu skróconym przez długi weekend) i mimimalnie korygowany w trakcie jego trwania. To, oraz fakt, iż Zachód w czwartek po zakończeniu naszej sesji nadal zdecydowanie ‚dołował’, każe przypuszczać, iż dojdzie do ataku na barierę 2328-34.”

W pełni mocy pozostaje też inna hipoteza z czwartku:  ” [ … ] w ramach trwającego miesiąc ostatniego ruchu, de facto bocznego między 2350 a 2420, wytworzyła się formacja RGR o zasięgu zbliżonym do 2300.

Z kolei na poziomie 2333 (w obrębie wspomnianego wyżej wsparcia) występuje zależność 113% między głównymi ruchami spadkowymi na H1, co może spowodować próbę utworzenia tam punktu zwrotnego (D) formacji prowzrostowej ABCD.

To właśnie między ową formacją RGR a potencjalną ABCD może stoczyć się walka. ”

Gdy spojrzy się na aktualny wykres, można w pełni potwierdzić, że ta walka faktycznie trwa. Wydaje się przy tym, że dopóki Byki nie pokonają ewentualnie oporu 2370-74 (wzmocnionego zniesieniem 38,2% na poziomie 2368), gdzie występuje jednocześnie równość korekt na H1 (ozn. większe pomarańczowe prostokąty), dopóty może zostać zrealizowana prospadkowa formacja RGR.

Zasięg RGR to ok. 2300, a zasięg ABCD – ok. 2400.

Z punktu widzenia interwału dziennego główne pytanie dotyczy tego, czy uda się ponowna próba wejścia kursu do „starej” dwumiesięcznej konsolidacji między 2350-60 a 2250-60, o której to próbie też pisaliśmy z wyprzedzeniem. Gdyby się udała, Niedźwiedzie uzyskałyby  niewątpliwie przewagę. Kurs zaś mógłby się wtedy udać w kierunku 2300 i niżej.

W piątek, inwestując w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play, musieliśmy się dwukrotnie wycofywać z prób poszukania optymalnego wejścia na spadki. Kluczowy moment polegał na przekształceniu sygnału na S – po utworzeniu się formacji świecowej objęcia besy na M15 – de facto  w sygnał o przeciwnej wymowie. Po uprzednim wystąpieniu konsolidacji pod szczytami, która miała prowzrostowy charakter.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.