Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 04.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek zrealizowały sugerowany przez nas wczoraj ruch – najpierw spadkowy, w rejon 2350-60,  a potem odbiciowy. Mimo tego odbicia wzrostowego, w pobliże 2380-85, nadal wydaje się, że wcześniejsze w miarę niezłe perspektywy dalszego wzrostu są ewidentnie zagrożone.

Można się zastanawiać, czy to zastopowanie ewentualnego ruchu w stronę 2450-500, a teraz tak naprawdę rozpoczęcie prób spychania kursu do wcześnieszej dwumiesięcznej konsolidacji – nie wiąże się przede wszystkim z sytuacją polityczną i rekcjami agencji ratingowych. Obojętnie, na ile te kwestie wpływają na obecny stan giełdowych rzeczy, to faktem jest, że wykresowo wygląda to tak, jakby Niedźwiedzie zwiększyły swe szanse na zepchnięcie kursu do 100-punktowej konsolidacji między 2250-60 a 2350-60.

Ponadto, można by wręcz twierdzić, że ewentualny powrót do konsolidacji mógłby dobrze nawiązywać do wyczekiwania na ostateczne decyzje polityczne dotyczące ustaw sądowych  Podtrzymywałbym jednak też wcześniej postawioną tezę, mówiącą, że: „Pierwszą przesłanką takiego scenariusza wydarzeń rynkowych mogłoby być ewentualne zamknięcie świecy dziennej poniżej 2350.”

Więcej, wydaje się, że również wczorajsza konstatacja pozostaje w mocy: „Trzeba w tym miejscu dodać, że ponowne ukształtowanie na wierzchołkowych świecach dziennych w środę formacji objęcia bessy może sugerować poważne branie pod uwagę zaistnienia takiej przesłanki”.

Z punktu widzenia wykresów intra, można z kolei zaryzykować tezę, że dla Niedźwiedzi istotne byłoby zejście poniżej strefy 2350-60 (tuż poniżej jest wsparcie intra 2346-48), a ostatecznym potwierdzeniem odebrania kontroli z rąk Byków, byłoby przebicie wsparcia 2328-33. Z kolei z punktu widzenia Byków, kluczowe byłoby przebicie oporu 2380-85 i jeśli nie podjęcie dalszych wzrostów, to przynajmniej podtrzymanie konsolidacji między 2363-68 a 2394-2400.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy najpierw – praktycznie od razu po otwarciu – na spadki z rejonu 2366-68 do 2355-57 (cel główny). I faktycznie, kurs wkrótce zszedł do 2353.

Później próbowaliśmy grać na wzrosty z rejonu cenowego 2362-63 do 2370-74 i ewentualnie 2380-85. Kurs ostatecznie dotarł do 2377, więc nie osiągnął w pełni drugiego celu. Ponadto, trudność z tym drugim zagraniem wiązała się z doborem odpowiedniego  timingu, jeśli chodzi o moment wejścia w trade. Z drugiej strony, trzeba podkreślić, że dość precyzyjnie i na pewno trafnie sugerowaliśmy o godz. 9.57, że „potwiedzeniem większych ambicji Byków” byłoby wybicie „skutecznie równości małych korekt na 2362”.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.