Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 19.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek zostały „nawiedzione” przez Trzy Wiedźmy, czyli doszło – jak co trzy miesiące – do zmiany serii kontraktów. Kurs nie przeżył jednak w związku z tym nadmiernych turbulencji. Jedynie na instrumencie bazowym (indeksie WIG20) zanotowano tradycyjnie w ostatniej godzinie handlu duży obrót. Trzy Wiedźmy nie zmieniły też głównego dylematu technicznego, wobec którego stoi od pewnego czasu rynek: Czy dojdzie do próby realizacji formacji głowy z ramionami (RGR) na interwałach H4/D1 ( o zasięgu 1630 pkt, czyli poniżej średnioterminowych dołków, umiejscowionych w strefie 1656-67), czy też rynek pójdzie wkrótce  w górę – w ramach koncepcji, zgodnie z którą kończy się  trójfalowa korekta post-Brexitowych wzrostów i może się teraz zacząć kolejny impuls wzrostowy, prowadzący do rejonu 1900-2000? Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w piątek rynek dotarł wreszcie na chwilę do linii szyi formacji RGR w ruchu powrotnym, który był przez nas od dłuższego czasu przewidywany, jako najbardziej typowa opcja zachowania kursu. Warto też zacząć brać pod uwagę trzecią koncepcję (poza dwiema zarysowanymi w dylemacie), w myśl której kurs może się odbić od post-Brexitowego dołka (1667), na poziomie którego wypada ważna zależność (127,2%) między ostatnimi falami spadkowymi na H4. Po odbiciu zaś – dalej konsolidować się (z punktu widzenia wyższych interwałów – patrz wykres tygodniowy poniżej, na którym widać wstępny zarys trójkąta prostokątnego o charakterze spadkowym, w który nadal mógłby się wpisywać kurs kontraktów, po uprzednim dojściu do dołka na 1667). Gdy się zejdzie na intradayową skalę czasową, to widać z kolei, że koncepcji dalszych spadków sprzyja taka interpretacja sytuacji bieżącej, zgodnie z którą mamy flagę pro-Niedźwiedzią z zasięgiem ok. 1675. Koncepcji wzrostowej sprzyja zaś wizja trójkąta prostokątnego na H1 o nachyleniu prowzrostowym. Kłopot jednak w tym –  z punktu widzenia Byków – że gdy się spojrzy na WIG20,  gdzie też można było zidentyfikować podobny trójkąt, to dostrzeże się, iż indeks wybił go w zasadzie na koniec piątkowej sesji dołem. Jeszcze lepiej problemy Byków są widoczne, gdy przejdziemy z interwału godzinowego na M15. W poniedziałek,  19.09., o godz. 19.00, na serwisie społecznościowym FxParkiet.com , odbędzie się webinar autora (bezpłatny) pt.   Skalpowanie „od bandy do bandy” i inne techniki na FW20 oraz DAX  ZAPRASZAM (Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.