Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 30.03 – 01.04.2015

Kontrakty na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie. (UWAGA! Dzisiejsze kwotowania dotyczą głównie nowej serii kontraktów, FW20M1520, nie zaś – instrumentu FPL20.)

W poprzednim tygodniu miało miejsce ważne wydarzenie w postaci wybicia w górę kontraktów na WIG20 z dwumiesięcznej konsolidacji. Ostatni tydzień przyniósł ze sobą zdarzenie znacznie mniejszego kalibru, ale dość naturalne, w postaci powrotu kursu do miejsca tegoż wybicia (okolice wsparcia 2345-48).

Generalnie, rynek charakteryzował się małą zmiennością i zaczął tworzyć niewielką konsolidację przypominającą swym kształtem i układem fal – tę dużą, dwumiesięczną, wybitą w czwartek, 19.marca. Można było też zinterpretować te ostatnie ruchy rynku jako próbę tworzenia się flagi (oznaczonej za pomocą brązowych pogrubionych linii) z zasięgiem na poziomie 2405.

Co dalej?

Po powrocie kursu do miejsca wybicia z konsolidacji bardziej prawdopodobnym scenariuszem, niż scenariusz dalszego pogłębiania spadków, powinien być taki, w ramach którego rynek spróbuje ponownie zmierzyć się z oporem 2380-85 i powędrować najpierw kierunku 2412, gdzie występuje równość ostatnich dwóch głównych fal wzrostowych na wykresie dziennym.

Wehikułem, który taki ruch może napędzać, jest prowzrostowa formacja harmoniczna ABCD na interwale D1, z zasięgiem minimalnym w punkcie C formacji (ok. 2478).

Odpowiednikiem tej formacji na instrumencie bazowym, czyli WIG-u20, jest formacja XABCD typu Motyl z zasięgiem w punkcie C równym 2476.12.

Niewątpliwie Bykom też będą sprzyjać świece dołkowe (a konkretnie potwierdzona formacja gwiazdy porannej) na tym samym interwale, których pozytywny wydźwięk (dla zwolenników przewagi popytu) jeszcze nie wybrzmiał.

W ewentualnej drodze na północ ważnymi „przystankami” dla kursu może być rejon 2429-30 i 2449-56. W tym pierwszym miejscu występuje zależność 113% miedzy drugą i pierwszą falą wzrostową na D1 oraz zniesienie Fibo 61.8% całego ruchu spadkowego, rozpoczętego we wrześniu ub.r. W tym drugim zaś – m.in.zależność 127.2%. Ponadto na poziomie 2495 sytuuje się inna ważna zależność – 161.8%.

Na tym ostatnim wykresie widać też, że rynek obecnie po nieudanej próbie pokonania zniesienia 50%, wrócił do zniesienia 38.2% i stamtąd próbuje ponowić wzrosty.

Jeśli chodzi o mozliwość wędrówki kursu na południe, zamiast na północ, to tak jak wspominaliśmy wcześniej, wydaje się ona mniej prawdopodobna. Aczkolwiek fakt, iz kurs nie tak dawno temu wybilł się nie tylko z dużej prostokątnej konsolidacji, ale także z kanału spadkowego na D1, mógłby przyczynić sie do próby Niedźwiedzi sprowadzenia kursu w kierunku miejsca wybicia. z kanału. 

W tym przypadku jednak nachylenie tego kanału sprawiłoby, że takie zadanie sporwadzałoby się do wędrówki kursu w stronę 2300, a na tak głęboki ruch Byki – jeśłi chcą utrzymać przewagę – nie mogą pozwolić.

Warto jeszcze na koniec tej części naszych rozważań dodać, że z punktu widzenia interwałów intradayowych, podstawą do poważniejszego brania pod uwagę ruchu na północ powinno być pokonanie oporu 2463-68, co jednocześnie zaowocowałoby zanegowaniem równości korekt na M15/M30.

 Plan A – wzrostowy.

Jeśli dojdzie do przebicia oporu 2363-68 i zamknięcia powyżej tego oporu intradayowej świecy, można by rozważyć otwarcie pozycji długich z celem 2380-85.

Jeśli 2380-85 zostałoby skutecznie wybite w górę, warto wziąć pod uwagę longi z kolejnymi celami: ok. 2412, 2429-30,  2449-56, ok. 2478, ewentualnie ok. 2495. 

Plan B – spadkowy.

Na obecnym etapie rozwoju wypadków rynkowych wszelkie strategie spadkowe wydają się ciągle być obarczone podwyższonym ryzykiem.

Gdyby jednak kurs wybił skutecznie wsparcie 2345-48, powstałyby przesłanki do zagrania (ostrożnie) na krótko w stronę 2327-32.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.