Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 20.11 – 21.11.2014

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Wczoraj pisaliśmy o możliwości zatzrymania zwyżek z powodu konsekwentnego wpisywania się kursu w zarys klina wzrostowego. Liczyliśmy jednak na to, że kurs dotrze w ramach tej koncepcji do 2440-43. Nie udało się.

Wszystkim zawiedzionym przypomnę jednak, że warunkiem kontynuacji wzrostów wg Planu głównego z niedzieli, było uprzednie uporanie się z oporem 2429-32, tymczasem, gdy patrzy się na wykres, to trudno uznać jakiś moment z konsolidacji pod tym oporem, jako moment skutecznego wybicia.

Trzeba dodać, że rynek był z kolei nad wyraz dziś precyzyjny, jeśłi chodzi o zasięg zniżek. Na wykresie powyżej widać, że osiągnął dokładnie cel w postaci linii równoległej do górnego ograniczenia klina, które to miejsce przyjmuje się często jako minimalny zasięg korekty tej formacji.

Ponadto, jeśli się spojrzy z perspektywy zanegowanej małej formacji 121, o której wczoraj pisaliśmy, to widać, że też został osiągnięty tu minimalny zasięg takiej negacji.

Kurs dotarł bowiem do dolnego ograniczenia pierwszego z pomarańczowych prostokątów (składających się na formację). Nie dość na tym, osiągnąl jedynie korpusy świec, nie wchodząc w ich dolne cienie.

Co dalej?

Wydaje mi się, że sytuacja jest dwuznaczna. Z jednej strony, można np. uznać, ze doszliśmy do górnego ograniczenia prostokąta, którego wysokość wynika z uprawnionego, ale nieco rzadziej stosowanego porównania dwóch fal pokazanych na wykresie poniżej.

Z drugiej strony, niektórzy mogą w obecnej sytuacji dostrzec chęć utworzenia drugiego „przęsła” w formacji flagi, co wiązałoby się ze zwyżkami. 

Nota bene analiza świec na wykresie dziennym też nie wydaje się jednoznaczna.

W takiej sytuacji niezłym pomysłem – jeśłi za wszelką cenę chcemy grać – może być trzymanie się chwilowo ustalenia, że skuteczne zejście rynku poniżej 2418-20 i utworzenie się tam prospadkowych potwierdzeń, skłaniałoby nas bardziej do rozważenia spadków.

Sforsowanie zaś przez popyt 2429-32 preferowałoby Byki.

Plan  A – spadkowy.

Jeśłi kurs otworzy się poniżej 2418-20 lub rynek skutecznie od góry przełamie ten poziom, po czym dojdzie do potwierdzeń prospadkowych (mini  setupowych bądź na świecach intradayowych), to rozważyłbym następujące cele ewentualnych spadków: 2403-06, 2392 -94, 2385-88.

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kurs otworzy się powyżej 2429-32 lub rynek skutecznie od dołu przełamie ten poziom, po czym dojdzie do potwierdzeń prowzrostowych (mini  setupowych bądź na świecach intradayowych), to rozważyłbym następujące cele ewentualnych wzrostów: 2440-43, 2451-53, 2464-67.

.

więcej na ten temat

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.