Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 06.10 – 08.10.2014

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Pozwolę sobie przypomnieć Państwu po weekendzie, że za kluczową ostatnio zmianę w krótkoterminowym obrazie rynku uznaliśmy zanegowanie prowzrostowej formacji ABCD na WIG20.

W związku z tym wsparcie na kontraktach 2464-67 stało się kluczowym oporem. Jest ono bowiem odpowiednikiem tej strefy na indeksie,  w której sytuuje się punkt D wspomnianej formacji i która została przełamana, co  zanegowało jednocześnie samą formację.

Ostatnia szansa Byków. Taką szansą byłaby szybka próba odwrócenia tej sytuacji. Wyobrażam sobie, że musiałoby dojść na początku tygodnia do przełamania w górę oporu 2464-67 , na dużym obrocie, za pomocą ładnego białego korpusu na interwale H1 lub H4.

Jeśli tak się nie stanie, to w efekcie złamania formacji ABCD możemy sie spodziewać dynamicznych spadków w rejon 2417-29, a potem nawet 2375.

Te ostatnie dwa cele ewentualnych spadków wynikają z zasięgu formacji RGR na H4 (2375) oraz z ekspansji fal 100% i 113% na tym samym interwale dla kontraktów.

Przy okazji wspomnę jeszcze, że zasięg wynikający z wybicia kanału wzrostowego, o szerokości zaznaczonej niebieskim prostokątem, wypada na poziomie 2419 (w ostatnim wpisie omyłkowo zawyżyłem go o 10 pkt, przepraszam!).

I jeszcze warto zaznaczyć, też w formie przypomnienia, że jeśłi ktoś szacuje z kolei zasięg spadków w oparciu o szerokośc konsolidacji sprzed tygodnia, to w rezultacie otrzyma poziom ok. 2422 pkt.  

Dotychczasowa głębokość spadków wynika m.in. z równości fal, które poprzedzały i zamykały ostatnią korektę, która przynajmniej na początku przypominała formację diamentu.

I jeszcze jedno. Jeśłi spojrzeć na rynek z puntu widzenia formacji intradayowych, to można narysować flagę prospadkową z zasięgiem ewentualnego wybicia w dół, wypadającym na poziomie 2423.

Plan A  – spadkowy.

Jeśli kurs przełamie skutecznie poziom 2438-43, to można próbować grać na krótko w stronę 2422-29.

Kolejne cele to 2417-19, a potem okolice 2400 i 2375. Te ostatnie dwa cele byłyby realne, gdyby kurs skutecznie przebił się przez 2417-19.

Plan B – wzrostowy.

Jakiekolwiek strategie wzrostowe uzależniam od zaistnienia scenariusza, który opisuję wyżej w akapicie zatytułowanym: „Ostatnia szansa Byków. ”

Pewnie dopiero skuteczne przełamanie oporu 2490-94 skłoniłoby mnie do podjęcia gry na wzrosty.

Dla graczy ostrożniejszych można by wskazać jako barierę graniczną (do pokonania przez Byków) ich zaangażowania w longi strefę 2517-21 (prawe ramię rgr na H4).

Kolejne potencjalne cele to 2527-28, 2537-38, 2550-54.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.