Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 01.09 – 03.09.2014.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Czwartkowe spadki, największe od kilku miesięcy w czasie jednej sesji, na których dynamikę i zasięg ewidentnie miały wpływ wydarzenia geopolityczne, zostały zatrzymane w rejonie wsparcia 2368-76 (2370-80 z punktu widzenia interwału dziennego).

Kurs zaczął tam tworzyć konsolidację w formie chorągiewki (na wykresie intradayowym poniżej zaznaczona pogrubioną linią w kolorze fioletowym).

Formacja chorągiewki może przekształcić się we flagę (taka możliwość została zaznaczona cieńką przerywaną linią fioletową). Co ciekawe, gdyby kurs dotarł w ramach tej koncepcji do poziomu 2394-95, natrafiłby tam na kilka zgrupowanych przeszkód:

1. równość fal wzrostowych zaznaczonych pomarańczowymi prostokątami

2.opór wynikający z połowy długiej czarnej świecy dziennej z owego feralnego dnia zniżek

3. opór wynikający z dolnego ograniczenia uciązliwej, wielodniowej konsolidacji w okresie 19.08 – 25.08.

Ta konsolidacja jest zaznaczona na kolejnym, godzinowym, wykresie pogrubionymi liniami w kolorze brązowym.

Przy okazji można tu zauważyć, iż z punktu widzenia wybicia w dół z kanału wzrostowego, zasięg tego wybicia ( zaznaczony drugim  z czerwonych prostokątów) został w całości zrealizowany.

Co dalej?

Obecna sytuacja na rynku kontraktów na WIG20 wydaje się niejednoznaczna.

Z jednej strony można by uznać, że siła ostatnich spadków w połączeniu z faktem, iż cel wcześniejszych wzrostów został w pewnym sensie spełniony* – rozstrzyga o znacznie większym prawdopodobieństwie zniżek.

*kurs dotarł do poziomu 2443, bardzo bliskiego strefie 2453-56, którą uznawaliśmy w poprzednich analizach jako przedsionek szerszej strefy oporu 2458-70, wyznaczający minimalne zapędy Byków  (patrz wykres dzienny poniżej)

Z drugiej strony, spójrzmy na wykres tygodniowy. Mimo, że kurs dotarł do waznego oporu i się przezeń w żadnej mierze nie przebił (ostatnia czarna świeca ze stosunkowio długim cieniem), to jednak musimy mieć świadomość bardzo pozytywnej dla Byków wymowy układu świec dołkowych, tworzących mocno prowzrostową formację porannej gwiazdy (zaznaczoną czerwoną elipsą).

Spójrzmy też na wykres na H4, gdzie dostrzegliśmy w ub. tygodniu potencjalną (!) prospadkową formację harmoniczną XABCD typu Motyl.

Można sobie w jej kontekście wyobrazić, że kontrakty drugi raz podążą w kierunku punktu D formacji, dotrą mimo wszystko do okolic 2453-56 i tam zawrócą.

Taka koncepcja niosłaby z sobą jakieś rozwiązanie wcześniejszych dylematów, bo kurs ostatecznie ponownie zacząłby sie osuwać na południe, ale jednocześnie wybijając nowy szczyt, niejako wypełniłby swoje „zobowiązanie” Byczego zachowania, wynikającego z formacji porannej gwiazdy na interwale tygodniowym.

 I jeszcze jedna ważna okoliczność: takie ewentualne zachowanie kursu można by uznać za drugi test formacj Motyla, co jest dość typowyn zjawiskiem w odniesieniu do formacji XABCD na rynkach akcyjnych, w tym indeksowych.

Oczywiście, pisząc powyższe słowa, nie wykluczamy najprostszego z mozlwych scenariuszy, w ramach którego rynek wybije się w dół albo z tworzącej się obecnie chorągiewki ,albo z flagi zbudowanej na jej bazie, i kurs dalej będzie spadał.

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kontakty skutecznie przełamią poziom 2394-95, albo wręcz otworzą się powyżej tego poziomu, to można ostrożnie postawić na wzrosty w kierunku strefy 2417-20. Gdyby ta strefa padł apod naporem Byków, to następne dwa cele to: 2443 i 2453-56..

Plan B – spadkowy.

Gdyby doszło do skutecznego przełamania w dół strefy 2368-76, to można  ostrożnie otworzyć pozycje krótkie z celem 2341-45.Następny cel to strefa 2325-28 ( zasięg chorągiewki w oparciu o jej obecną strukturę).

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.