Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 05.06.2014, czwartek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Plan na dzisiejsza sesję – klarowny i stosunkowo łatwy do realizacji – przyniósł ponad 30 pkt zysku. Przy małej zmienności w ostatnim czasie taki wynik to naprawdę coś! Najpierw można było skorzystac z zalecenia:

„Gdyby kurs potwierdził prospadkowe nastawienie rynku w okolicach poziomów 2424-26, to można by próbować ostrożnie shortów z celem 2413-16.”

Kurs potwierdził owo nastawienie nawet w sposób bardziej ewidentyny ciut wyżej: w okolicach oporu 2432-33, za pomocą formacji świecowej na M15 zwanej zasłoną ciemnej chmury.

Potem faktycznie – po fazie zdecydowanych spadków – zatrzymał się precyzyjnie na poziomie 2416. Tutaj można było skasować pierwsze 10 pkt zysku.

Przypomnijmy jeszcze, że wczoraj te potencjalne dzisiejsze spadki wiązaliśmy z utworzoną pod koniec wczorajszej sesji flagą. Pisaliśmy tak:

„Na końcu sesji z kolei niepokojące okazało się to, iż utworzyła się prospadkowa intradayowa flaga z dosyć nieprzyjemnym dla Byków układem świec wierzchołkowych. Jej zasięg to poziom 2413.”  

Oto dzisiejsze wypełnienie zasięgu przez wspomnianą flagę.

Z kolei w poźniejszej fazie sesji można było skorzystać z następującego zalecenia, zawartego we wczorajszym Planie:

„Jeśłi kurs otworzy się powyżej 2432 lub skutecznie przełamie ten poziom, to warto rozważyć otwarcie długich pozycji z celem pierwszym w okolicy 2444-48 i drugim 2459-60.

Dla graczy biorących pod uwagę większe ryzyko, sygnałem do kupna kontraktów z tym pierwszym z wymienionych wyżej celów, mogłaby być prowzrostowa formacja świecowa lub mini setup o tym charakterze w strefie cenowej 2413-16, o ile kurs tam zejdzie.”

Na ostatnim wykresie widać formację świecową  przenikania zaznaczoną czerwoną elipsą, która mogła niektórych graczy skłonić do otwarcia pozycji długich wcześniej, nie dopiero po przełamaniu – zaznaczonej czerwonym prostokątem – strefy oporu 2432-33.

Takie wcześniejsze otwarcie mogło spokojnie przynieść ponad 20 pkt zysku!

Co dalej?

Na wykresie dziennym ciągle – z uporem maniaka – wracamy do dużej flagi z zasięgiem 2523. Dzis robimy to ponownie.

Podsumowując wczorajsze przewidywania najbliższych rynkowych wydarzeń, pisaliśmy: „Tak więc perspektywa negatywna dla Byków to ewentualne wypełnienie zasięgu intradayowej, prrospadkowej flagi, po jej uprzednim wybiciu w dół.

Perspektywa przeciwna wiąże się zaś z potencjalną formacją odwróconej głowy z ramionami z zasięgiem 2478, czyli dalszymj niż wynosi ostatni szczyt (2473).”

<oto wczorajszy wykres dołączony do powyższych rozważań.>

A oto dzisiejsza juz perspektywa, z której widać faktyczne uformowanie się formacji i naruszenie przez nią linii szyi. (żółta pogrubiona linia)

Tak więc może nas czekać – przy sprzyjających Bykom okolicznościach – realizacja tej formacji -rgr z zasięgiem 2478.

Pomóc kursowi kontraktów w realizacji tego rynkowego „zadania” może przełożenie się na sesyjną rzezcywistość naszej wczorajszej koncepcji falowej.

Przypomnijmy jej założenia:

„Wizja zrealizowania zasięgu prospadkowej małej flagi koreluje z jedną z Elliottowskich interpretacji fal, zgodnie z którą mamy właśnie do czynienia z rodzeniem się impulsu wzrostowego (po wcześniejszej korekcie ABC zaznaczonej na czerwono), w szczególności z jego piewszą falą (zaznaczoąa na zielono), głeboko obecnie korygowaną do zniesienia wewnętrznego Fibonacciego 78.6, albo nawet do 88.6%.

Dzisiaj faktycznie – wydaje się – zaczęla się tworzyć owa – jeszcze wczoraj czysto hpotetyczna – fala trzecia.

Najpierw kurs zatrzymał się na zniesieniu wewnętrznym 78.6% (poziom 2416), które to zniesienie dość często wyznacza głębokość korekty fali pierwszej.

Potem zaś – jak widzimy – rozpoczął kreślenie dynmamicznej fali wzrostowej, która może ukształtować się ostatecznie jako fala trzecia.

Ażeby do tego doszło, rynek musi skutecznie przełamać poziom 2451, który jest punkem D formacji prospadkowej ABCD. Formacja wydaje się dość silna, gdyż w punkcie D wypada istotna zależność: AB=CD (czyli ekspansja FE100%), a jednocześnie sytuuje się tam istotny opór w postaci zniesienia 61,8% ostatniej dużej fali spadkowej. Zniesienie to jest zaznaczone na wcześniejszym wykresie interwału D1 (z dużą flagą na tym interwale).

Tak więc, podsumowując ten ostatni wątek formacji odwróconej głowy z ramionami vs. formacja prospadkowa ABCD, można stwierdzić, że jeśli rynek przełamie punt D na poziomiue 2451, to ma dużą szansę na wypełnienie zasięgu -rgr na poziomie 2478. Jeśłi nie – może dojść do spadków co najmniej w rejon 2416 (punkt C analizowanej  formacji ABCD, wyznaczający minimalny jej zaisęg ).

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kurs kontraktów przełamie skutecznie  2444, to można ostrożnie zagrać pozycje długiie z celem 2451, uważając, żeby w tym rejonie cenowym nie dopuścić do strat. Jeśli rynek przełamie skutecznie również poziom 2451, to można kontynuować longi z celem 2473-78.

Plan B – spadkowy.

 Gdyby doszło do przełamania w dół 2416 i w okolicach tego poziomu utworzyło się prospadkowe potwierdzenie świecowe bądź mini setupowe, to można zagrac pozycje krótkie z pierwszym celem 2409-10 i ewentualnie drugim: 2394-97.

Jeślii rynek będzie rósł i zawędruje do poziomu 2451 i tam utworzy ewidentne prospadkowe potwierdzenie świecowe bądź mini setupowe, można bardzo ostrożnie spróbować shortów z pierwszym celem 2432-33 i ewentualnie drugim: 2416.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.