Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 02.06.2014, poniedziałek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Ci z Państwa, którzy skorzystali z naszego podstawowego Planu spadkowego na piątkową sesję, mogli zarobić ponad 10 pkt pod dwoma warunkami: 1. ścięli Państwo zysk na samym zamknięciu sesji, 2. inwestowali na FW20, a nie na FPL20, bo tylko na tym pierwszym instrumencie można czekać z zamknięciem pozycji do samego końca.

Plan, na bazie którego można było zapisać sobie zysk, mówił: ” O ile doszłoby do skutecznego pokonania  poziomu 2432, to można by ostrożnie zagrać na spadki z pierwszym celem ok. 2424, drugim: ok. 2418 i trzecim: ok. 2410.” Kurs zamknięcia wyniósł ostatecznie 2418 (wg kwotowania FW20, a jego ekwiwalent na FW20 to 2417).

Co ciekawe, jeśli ktoś kierował się dodatkowo samą analizą, nie zaś – tylko i wyłącznie Planem, to mógł  skorzystać ze spadków między oporem 2449-51 a wsparciem ok. 2432, które spowodowała formacja harmoniczna XABCD Nietoperza, która wychwyciliśmy w fazie jej powstawania i która zrealizowała się właśnie w piątek.

Tak więc można tu było skasować także kilkanaście punktów, pod warunkiem że się podjęło ciut większe ryzyko. (Nasz Plan jako taki takiego podjęcia ryzyka nie zalecał, ale analiza mówiła, że scenariusz jest realizowalny.)

Oto nasz wykres z czwartku z prognozą rozwoju dalszej sytuacji w związku z z potencjalną, na tym etapie, formacją typu Bat pattern (Nietoperz).

A oto już efekt zrealizowania się naszego scenariusza.

Warto także sięgnąć do innego naszego wykresu z czwartku, w którym z kolei  spoglądaliśmy na rynek z perspektywy kolizji między innymi dwiema formacjami: prowzrostową harmoniczną ABCD oraz prospadkową klasyczną głową z ramionami.

Wydaje się, że z tej kolizji wyszła zwycięsko ta ostatnia formacja, a to oznaczałoby dalsze spadki do ok. 2410, czyli poziomu, w którym wypełniony jest cały zasięg tej formacji. Złamanie formacji harmonicznej ABCD wróży ponadto przyśpieszenie spadków, a więc poziom 2410 oglądany przez ten pryzmat rozwoju wypadków może też być zagrożony.

Przejdźmy teraz do szerszej perspektywy zdarzeń rynkowych, którą kreśli wykres dzienny.

Tu sytuacja zaczyna wyglądać coraz gorzej dla Byków, gdyż kurs kontraktów przebił w dół górne ograniczenie prowzrostowej dużej flagi na D1.  Ma to niewątpliwie negatywny wydźwięk w kontekście wcześniejszego wybicia tego ograniczenia w górę za pomocą ładnego białego korpusu (też na D1).

Trzeba powiedzieć więcej: na koniec piątkowej sesji doszło do zamknięcia pozniżej 2432, poziomu, który wcześniej przez 2 dni się bronił, będąc wsparciem wynikającym z połowy wysokości tegoż korpusu.

To zaś oznacza możliwość ataku na kluczowe w tym momencie wsparcie na poziomie ok. 2410, które jest ukonstytuowane z jednej strony przez dół wspomnianego białego korpusu oraz przez lukę hossy z 22.maja. Ta luka rozciąga się między 2397 a 2410. Tak więc jej zamknięcie byłoby bardzo złym znakiem dla Byków.

Plan A – spadkowy.

Jeśłi rynek utrzyma się na początku sesji powyżej 2317 i utworzy w okolicach 2320-24 prospadkową formację świecową lub mini setup, potwierdzające intencje spadkowe rynku, to warto rozważyć otwrcie pozycji krótkich z celem ok. 2410.

Gdyby doszło do skutecznego przebicia w dół 2410 i ponownie – tym razem pod tym poziomem doszłoby do utworzenia się prospadkowej formacji świecowej bądź mini setupu o takim samym charakterze , to warto rozważyć shorty z celem w okolicy 2394-97.

Plan B – wzrostowy.

Jełśi kurs powróci powyżej 2424 (przełamie skutecznie tę strefę od dołu lub otworzy się ponad tą strefą), to warto poczekać na ewentualne utworzenie się prowzrostowej formacji swiecowej lub mini setupu o tym charakterze w okolicy właśnie 2424 i – gdyby do tego doszło – otworzyć pozycje długie z pierwszym celem 2432. Jeśłi rynek byłby silny, i doszło do skutecznego przełamania 2432, to można by rozważyć ponowne otwarcie longów z celem 2448-51.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.