Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 06.05.2014, wtorek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Dzisiaj nasz Plan przyniósł możliwość zarobienia przynajmniej kilkunastu punktów. Jeśli chodzi o przedstawienie przebiegu sesji i jego przyczyn na gruncie analizy technicznej, jak również jego odniesienia do naszego wczorajszego planu transakcyjnego, odwołajmy sie do wpisu sródsesyjnego:

„Dzisiejsza sesja toczy się bardzo zgodnie z naszym Planem A – spadkowym. Mówił on, że: „Jeśłi kontrakty otworzą się poniżej wsparcia 2403-09 lub przełamią tę strefę w czasie sesji, to warto rozważyć shorty z celem 2390-94. Gdyby ta strefa została przełamana, to można by pomyśłec o kolejnych celach dla wznowionych pozycji krótkich: 2375-78 i 2364-66.”

Kontrakty faktycznie po przełamaniu strefy 2403-09 bardzo szybko dotarły do strefy 2390-94 i tam zaczęły kreślić długotrwałą konsolidację.

Przypominam – prezentując poniżej wykresy z wczorajszego naszego wieczornego Planu – że w tej strefie toczy się walka miedzy popytem, który jest wspierany prowzrostową formacją XABCD typu Gartley na interwale godzinowym, a podażą, która jest m.in. wspierana przez fakt, iz klasyczny zasięg wybicia z kanału trendowego, też na interwale H1, wynosi 2375-78.”

Tak naprawdę niewiele mozna do tego dodać. Cały dalszy przebieg sesji koncentrował się na walce popytu z podażą wokół kluczowego  w tym momencie wsparcia 2390-94. Mimo, że doszło do naruszeń, to zamknięcie wypadło na dolnym ograniczeniu tego wsparcia.

Tak więc, można z pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że jeśli jutro wspomniana wyżej strefa „pęknie”, to mamy otwartą drogę do zejścia najpierw do rejonu 2375-78, a potem 2364-66.Gdyby tak się stało, to pewnie dopiero w tej ostatniej okolicy cenowej rozegra sie decydująca walka głownych sił rynkowych.

Wspominaliśmy o tym juz dwukrotnie, ale pewnie warto w tej sytuacji jeszcze raz przytoczyć szerszą konkluzję analityczną związaną z poziomem 2364-66. Tym bardziej, że niezmiennie od kilku sesji zachowuje ona swoją istotę:

„Żeby nie być jednak nadmiernym pesymistą :-), muszę dodać, że Byki bedą miały pewnie swoją wielka szansę, jeśłi kurs zejdzie do 2364-66. W tym rejonie bowiem zgrupowały się dwa ważne zniesienia wewnętrzne Fibo: 0.618 i 0.786, a ponadto występuje tu potencjalna (jeśłi kurs tam dojdzie, to się zrealizuje) równość fal spadkowych.

<wykres też pochodzi sprzed tygodnia, ale jego wymowa – w kontekście podnoszonego tu zagadnienia – się nie zmieniła>

Tak więc utworzy się (?) tam prowzrostowa mocna formacja ABCD i tam też powinno ewentualnie dojść do decydującego starcia podaży z popytem, w wyniku którego dojdzie albo przynajmniej do dynamicznego odreagowania wzrostowego, albo  do gwałtownego przyśpieszenia spadków.

Możliwy jest też scenariusz mieszany, w ramach którego po w miarę ambitnej zwyżce, podaż podejmie drugi atak, i po przełamaniu 2364-66, dojdzie do głębokiego zejścia kursu w dół.”

I jeszcze drugi Byczy argument, zgodnie z którym cały czas istnieje szansa relizacji prowzrostowej flagi na H4. W tym kontekście pokazujemy poniżej wykres najświeższy.

Plan A – spadkowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się poniżej wsparcia 2390-94 lub przełamią definitywnie i skutecznie tę strefę w czasie sesji, to warto rozważyć shorty z pierwszym celem 2375-78 i drugim 2364-66.

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty otworzyłyby się powyżej strefy oporu 2403-09 lub przełamały ją w czasie sesji (bez uprzedniego zanegowania wsparcia na 2490-94), to można by rozważać longi z celem w rejonie 2419-20. (Dla pełnego obrazu trzeba w tym miejscu powiedzieć, że zasięg minimalny omawianej wyżej, prowzrostowej formacji Gartley’a sięga w punkcie C strefy 2440-46.)

Jeśłi kontrakty w strefie wsparcia 2390-94 uformowałyby prowzrostowe potwierdzenie świecowe bądź mini setupowe, najlepiej na M15, to można by uwzględnić możliwość ostrożnego otwarcia pozycji długich z pierwszym celem ok. 2409 i ewentualnie drugim w okolicy 2419-20. (Powtórzmy też w kontekście tego scenariusza:  Dla pełnego obrazu trzeba w tym miejscu powiedzieć, że zasięg minimalny omawianej wyżej, prowzrostowej formacji Gartley’a sięga w punkcie C strefy 2440-46.)

Gdyby kontrakty zawędrowały w czasie sesji do rejonu 2364-66, można by liczyć na utworzenie w tym rejonie potwierdzenia prowzrostowego na świecach lub w postaci mini setupu. Jeśłiby do tego faktycznie doszło, należałoby pomyśleć o ostrożnym zagraniu na długo z celem w rejonie 2375-78, a nawet – przy sprzyjającym rynku – 2390-94.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

 

 

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.