Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 05.05.2014, poniedziałek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

W trakcie ostatnich dwóch sesji – środowej i piątkowej (dla tej ostatniej, z 2. maja,  ze względu na spodziewaną znikomą  płynność, nie robiliśmy planu transakcyjnego na blogu)  zrealizowała się koncepcja, o której tak pisaliśmy we wtorek:

„Tak więc mozna było mówić o uformowaniu się prospadkowej formacji ABCD z punktem D w okolicy 2439-2440.

<wykres też pochodzi z wtorku, 29.04>

Minimalny zasięg formacji sytuuje się w rejonie 2417-20 (punkt C).”

Zasięg ten się zrealizował, po czym prawie się wypełnił (bez 3 punktów) kolejny zasięg –  w punkcie A ( 2406 wg kwotowania FPL20).

Przy okazji niektórzy gracze mogli uznać, że realizował się też zasięg podwójnego szczytu na M30/ H1, który wypadał ciut niżej, na 2404-05.

Znacznie większy spadek (do rejonu cenowego 2375-78) czeka nas, jeśli przyjmiemy, że spodziewamy się klasycznego zakresu wybicia z kanału trendowego na interwale godzinowym.

Ażeby taki scenariusz miał się zrealizować, podaż musiałaby jednak złamać prowzrostową (na razie potencjalną!) formacje harmoniczną Gartley’a, której punkt zwrotny D wypada na poziomie 2392.

Warto zwrócić uwagę, że siła tej formacji jest wzmocniona przez fakt, iż na poziomie wsparcia w punkcie D formacji, wynikającego m.in. ze zniesienia Fibo 78.6% (2392) przypada równość fal AB i CD (też dokładnie na poziomie 2392).

Jeżeli kurs kontraktów zszedłby faktycznie w dół, do okolic 2390-94 i po spodziewanej tam walce podaży z popytem, doszłoby do zwycięstwa tej pierwszej, to dynamika spadków powinna znacznie przyśpieszyć.

Wtedy można by spodziewać się nie tylko zrealizowania zasięgu wynikającego z wybicia kanału trendowego (2375-78), ale zawędrowania kursu do strefy 2364-66.

To bardzo ciekawa strefa, o której pisalismy tydzień temu w ten sposób:

” Żeby nie być jednak nadmiernym pesymistą :-), muszę dodać, że Byki bedą miały pewnie swoją wielka szansę, jeśłi kurs zejdzie do 2364-66. W tym rejonie bowiem zgrupowały się dwa ważne zniesienia wewnętrzne Fibo: 0.618 i 0.786, a ponadto występuje tu potencjalna (jeśłi kurs tam dojdzie, to się zrealizuje) równość fal spadkowych.

<wykres też pochodzi sprzed tygodnia, ale jego wymowa – w kontekście podnoszonego tu zagadnienia – się nie zmieniła>

Tak więc utworzy się (?) tam prowzrostowa mocna formacja ABCD i tam też powinno ewentualnie dojść do decydującego starcia podaży z popytem, w wyniku którego dojdzie albo przynajmniej do dynamicznego odreagowania wzrostowego, albo  do gwałtownego przyśpieszenia spadków.

Możliwy jest też scenariusz mieszany, w ramach którego po w miarę ambitnej zwyżce, podaż podejmie drugi atak, i po przełamaniu 2364-66, dojdzie do głębokiego zejścia kursu w dół.”

Jeśłi chodzi o inne atuty popytu, to warto – po raz kolejny w ostatnim czasie – wspomnieć o prowzrostowej fladze na interwale H4, która ciagle jest „w grze”.

Plan A – spadkowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się poniżej wsparcia 2403-09 lub przełamią tę strefę w czasie sesji, to warto rozważyć shorty z celem 2390-94. Gdyby ta strefa została przełamana, to można by pomyśłec o kolejnych celach dla wznowionych pozycji krótkich: 2375-78 i 2364-66.

Plan B – wzrostowy.

Jeśłi kontrakty przełamałyby opór w rejonie 2440-46, to można by rozważać longi z celem w rejonie ostatnich lokalnych szczytów  na poziomach: 2358, 2363 i 2368.

Jeśłi kontrakty po ewentualnym spadku do strefy 2390-94 uformowałyby prowzrostowe potwierdzenie świecowe bądź mini setupowe, najlepiej na M15, to można by uwzględnić możliwość ostrożnego otwarcia pozycji długich z celem ok. 2409.

Gdyby kontrakty zawędrowały w czasie sesji bardzo nisko, do rejonu 2364-66, można by liczyć na utworzenie w tym rejonie potwierdzenia prowzrostowego na świecach lub w postaci mini setupu. Jeśłiby do tego faktycznie doszło, należałoby pomysleć o ostrożnym zagraniu na długo z celem w rejonie 2375-78, a nawet – przy sprzyjającym rynku – 2390-94.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.