Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 02.04.2014, środę.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Wczorajszy nasz Plan A – wzrostowy mógł przynieść ostrożniejszym graczom ok. 15 pkt zysku, zaś bardziej ofensywnych – przynajmniej uchronić przed stratą w skali całej sesji.

Ostrożniejsi bowiem pewnie zdecydowali się na otwarcie długich pozycji dopiero, gdy kurs na początku notowań zszedł do poziomu 2433. Ci agresywniejsi pewnie z kolei próbowali wejść na poziomach bliskich wczorajszemu zamknięciu i w związku z tym najpierw odnotowali stratę. Potem zaś mogli ją z naddatkiem, bądź bez, odrobić.

Zacytujmy – dla pełnego obrazu sesji – to, co pisaliśmy w komentarzu śródsesyjnym:

„Dzisiejsza sesja – po dojściu kursu do 2448 – zaczęła się od szybkiego powrotu notowań do 2433 i błyskawicznej wspinaczki z powrotem w górę, aż do 2451.

Poziom 2448 to dobrych parę punktów poniżej strefy 2452-53, w której mieściły się zasięgi formacji, na których wypełnienie oczekiwaliśmy i o których pisaliśmy we wczorajszym Planie.

<wykres też pochodzi z komentarza intraday z godz. 13:15>

 A  zatem zasięgi te zostały wypełnione po pierwotnym gwałtownym zejściu kursu w dół. Mam nadzieję, że czytelnicy tego bloga nie byli aż tak bardzo zaskoczeni tym, co się stało. W naszym Planie poświęciliśmy bowiem sporo miejsca na rozważania: czy do zejścia kursu właśnie do poziomu 2433 (!!) dojdzie, i jeśli dojdzie, to w którym momencie.”

Kurs w samej końcówce sesji obniżył się jeszcze  mocniej –  do poziomu 2431, a zamknięcie miało miejsce na poziomie 2437.

Co dalej?

Z jednej strony, wydaje się cały czas, że dopóki kurs nie przebił skutecznie punktu D zanegowanej wczoraj prospadkowej formacji harmonicznej typu Gartley na interwale H4, dopóty są poważne szanse na wzrosty w kierunku 2460 i 2470-72.

Ta koncepcja mogłaby zostać skoordynowana z następującą interpretacją fal:

Warto chyba jeszcze  zerknąć na wsparcia zbudowane na bazie zgrupowania ważniejszych zniesień Fibo.

Plan A – wzrostowy.

Jeśłi kurs kontraktów otworzy się powyżej strefy 2431-33 i nie przebije jej skutecznie w dół, mozna pomyśleć o longach z kolejnymi celami: 2452-53, 2460, 2470-72. Najlepiej, jeśłi uzyskamy na wstępie prowzrostowe potwierdzenie świecowe bądź mini setupowe.

Jeśłi kurs znajdzie sie na początku sesji niżej, w rejonie 2425, ale utrzyma się tam, po czym przebije skutecznie od dołu 2431-33, można również roozważyć longi z celem 2452-53 lub – przy silniejszym rynku – 2460 pkt.

Plan B – spadkowy.

Jełśi kontrakty otworzą się poniżej 2425 lub przebiją skutecznie tę strefę, można uwzględnić pomysł otwarcia pozycji krótkich z pierwszym celem: 2409-12 i drugim: 2389-95.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

0 Komentarze

  1. Brakuje mi jeszcze jakiegoś potwierdzenia, ale średnioterminowo głosuję za wariantem spadkowym. Przynajmniej na dzień dzisiejszy 😉

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.