Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 20.03.2014, czwartek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

(Bardzo przepraszamy, że z powodów czysto technicznych, opublikowany wczoraj Plan transakcji, był dostępny na blogu dziś, po godzinie 9.00. Sytuacja miała wyjątkowy charakter.  Nasze wpisy z planami transakcji ukazują się w przeddzień sesji, w późnych godzinach wieczornych.)

Skorzystanie na dzisiejszej sesji z naszego wczorajszego planu mogło przynieść kilkanaście punktów zysku. Tak pisaliśmy o sytuacji na rynku w komentarzu śródsesyjnym: ” Nasze dość mocne przekonanie, wyrażane we wczorajszym Planie, o spadkach w dniu dzisiejszym, materializuje się w drugiej fazie sesji.

Wskazywaliśmy, że pozostał do wypełnienia zasięg (2371) podwójnego szczytu na M15.

Sugerowaliśmy także, iż mozna zagrać na krótko po skutecznym przebiciu strefy 2366-70 w kierunku 2354-59. I słusznie. Zasięg ostateczny uzależnialismy od siły rynku, zakładając, że przy mocnym  rynku mogą to być nawet okolice 2340 (lub 2330, o ile pozwoli na to dzienny ATR wynoszący ok. 40 pkt).”

<wykres z końcówki sesji, zamieszczony w tym samym komentarzu>

Ostatecznie dzienne minimum wypadło na 2347, a dzienna zmienność wyniosła 41 pkt. Zamknięcie było na poziomie 2358 (wg kalkulacji na FPL20, czyli 2359 wg kwotowania FW20). Co istotne, minimum sesji wypadło na górnym ograniczeniu kanału spadkowego na H1 i H4. (Sporo o tym aspekcie technicznym pisaliśmy wczoraj.) Tak więc rynek obronił tę linię. To niewątpliwie wlewa nadzieję w serca Byków.

Poprawiła się też sytuacja, jeśli chodzi o świece na interwale H1. Można tam na dnie dzisiejszego wykresu dopatrzeć sięnawet formacji przypominającej objęcie hossy.

Jednocześnie jednak utworzyła się formacja głowy z ramionami z zasięgiem w rejonie 2322 i z linią szyi na poziomie – aktualnie – 2361.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że równość fal spadkowych (ruch mierzony dla „klasyków”, a formacja ABCD dla „harmoników”) wypada na poziomie 2339, więc jeśłi rynek się tam znajdzie, to niewątpliwie dojdzie tam do silnej obrony tego poziomu (występuje tam bowiem wsparcie, na które składa się luka przy wyspie odwrotu na 2341 i zniesienie Fibo 61.8%.na 2340).

Trzeba też pamiętać, że pierwsze reakcje rynków akcyjnych na FED – oczywiście, już po zamknięciu naszego rynku – były negatywne.

Plan A – spadkowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się poniżej 2354 (lub się tam znajdą później po skutecznym przełamaniu strefy 2354-59) i utworzą potwierdzenie świecowe bądź mini setupowe spadków, to można spróbować zagrać na krótko z celem 2339-41. Jeśłi doszłoby do skutecznego złamania tej ostatniej bariery, to następny cel to okolice 2322.

Plan B – wzrostowy.

Jeśli rynek otworzy się w okolicy dzisiejszego zamknięcia lub powyżej i w tej samej okolicy utworzy potwierdzenie prowzrostowe (świece lub mini setup), to można spróbować zagrać z celem 2387-91. Gdyby doszło do skutecznego przełamania tej strefy, to następny cel to ok. 2405-06.

Jeśłi rynek znajdzie się w strefie 2339-41 i mocno się od niej odbije, bądź uformuje wiarygodną intradayową formację świecową – najlepiej przynajmniej na M15 – to można spróbować longów z celem ok. 2381 (punkt C formacji ABCD). Jeśłi chcemy zagrać super bezpiecznie, to można wejść na długo – o ile powstaną stosowne sygnały – na drugim teście punktu D (2339-41). Dwa testy są dość częstym zjawiskiem na rynkach akcyjnych i indeksowych.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.