Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 12.03.2014, środę.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Aby ocenić wczorajszy nasz plan transakcyjny na dzisiejszą sesję kontraktów, warto przytoczyć w całości, łącznie z wykresami, dzisiejsze nasze podsumowanie większości przebiegu notowań, z wpisu śródsesyjnego:

„Dziś rynek najpierw precyzyjnie, co do punktu, zrealizował zasięg chorągiewki, o której pisaliśmy wczoraj (2392), który pokrywał się z zasięgiem małej flagi utworzonej dziś z rana.

 Potem zaś rynek zrealizował z równą precyzją zasięg  formacji 121, o której wielokrotnie też pisaliśmy w ostatnim czasie.”

Minimalna stopa zwrotu z wczorajszego Planu to ok. 15 pkt.

W związku z tym, że doszło do ważnego wydarzenia z punktu widzenia naszych wczorajszych rozważań, a mianowicie naruszenia minimum (osiągniętego na zamknięciu) z 3.marca, to nie zawahamy się powtórzyć tezy o możliwości zrealizowania w końcu zasięgu rgr na interwale H4 (ok. 2365). Skłania to nas także do pokazania ponownie sytuacji z tym związanej na wykresie.

Powtórzymy także tezę o możliwym – w zgodzie z teorią fal Elliotta – utworzeniem się wydłużonej piątej fali spadkowej, z pierwszymi dwoma potencjalnymi zasięgami na poziomach: 2373 i 2314.

Pozwolę sobie też – dla większej jasności – przytoczyć wykres obrazujący interpretację fal w szerszej perspektywie czasowej, koherentną z tą właśnie przez nas zademonstrowaną w węższej perspektywie. Wykres ten pierwszy raz publikowaliśmy kilka dni temu.

Tak więc, koncepcja tu zaprezentowana to koncepcja dalszych spadków. Trzeba jednak przy tym wyraźnie zaznaczyć, że jednocześnie mamy – z punktu widzenia tejże koncepcji – szansę na tymczasowe wzrosty, nawet do poziomu ok.2460.

Wynika to z faktu, iż obecnie rynek może zacząć korygować na fali 2 pierwszą falę spadkową w ramach potencjalnehj wydłużonej „piątki”, o której wspominamy powyżej.

Tę koncepcję mocnego bieżącego odreagowania może wspierać też sytuacja na świecach: w szczególności na interwale godzinowym (H1) i H4.

Nie dość na tym. Innym sprzyjającym lokalnym wzrostom elementem może być formacja harmoniczna ABCD z puntem D w okolicy 2383-85 (zniesienie Fibo 61.8% oraz ekspansja FE61.8%).

Zasięg minimalny formacji (punkt C) to okolice 2470. Trzeba przy tym pamiętać, że na rynkach akcyjnych czesto dochodzi do podwójnego testu punktu D, zanim kurs obierze właściwy kierunek.

Do pozytywów należałoby też zaliczyć fakt, iż na koniec sesji dzisiejszej kurs przebił od dołu strefę oporu 2409-11 i się nad nią do końca utrzymał.

Plan A – wzrostowy.

Jeśli kontraky otworzą się między strefą 2409-11 a 2425-27, albo się w niej znajdą, to warto poszukać potwierdzenia świecowego bądź mini setupowego wzrostów i zagrać na długo w stronę 2451.

Gdyby kurs otworzył się niżej, między 2409-11 a 2383-90,albo wrócił do tego ostatniego rejonu , to warto też czekać na potwierdzenia wejscia na długo, tym razem z celem w okolicy 2425-27.

Jeśli rynek otworzy się bardzo mocno, powyżej 2425-27, albo się tam znajdzie i utrzyma, to tym razem czekamy na potwierdzenie prowzrostowe, z nadzieją na finalne osiągnięcie poziomu 2460 -63 jako Take Profitu.

Plan B – spadkowy.

Jeśłi rynek przebije skutecznie poziom 2383 lub się poniżej niego otworzy, to możemy próbować grać na krótko z pierwszym celem ok. 2365 i ewentualnie drugim w szerokim paśmie cenowym pomiędzy 2314 i 2365, z Take Profitem wyznaczonym w oparciu o najświeższe mierzenia Fibo oraz zaaplikowanie dziennego, ok. 40-punktowego ATR-u, do naszych kalkulacji.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.