Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA JUTRO, 10.03.2014, poniedziałek.

Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Kontrakty w piątek dotarły na koniec sesji do sugerowanego przez nas w Planie spadkowym celu, zapewniając tym, którzy się zdecydowali naszym planem posłużyć, ok. 30 pkt zysku.

Przypomnę, że pisaliśmy w przeddzień sesji:Jeśłi kontrakt pierwsze notowanie będzie miał pomiędzy strefą 2470-72 i 2444-47, albo się tam szybko znajdzie, i potem utworzy prospadkową świecę intradayową, bądż mini setup o takim charakterze, to można rozważyć shorty z celem na 2425-27…”

Kontrakt otworzył się w okolicy 2460, a finalnie spadł do 2426. Potwierdzająca wejście świeca prospadkowa utworzyła się zaś na interwale M15 w okolicy cenowej 2463.

Po raz kolejny przychodzi nam w ostatnim czasie powtórzyć, że sytuacja na rynku wydaje się przechylać to na jedną, to na drugą stronę, co w rezultacie owocuje konsolidacją. Ponadto, tak jak zdarzało się to kilkakrotnie w poprzednim tygodniu, więcej atutów przed kolejną sesją wydaje się znajdować po stronie podaży.

Przypomnijmy sobie zatem niektóre elementy tej przewagi oraz przyjrzyjmy się niektórym nowym Niedźwiedzim atutom.

1. Kurs nie zrealizował zasięgu rgr na H4 i dotarł do linii szyi formacji, po czym utworzył się cały układ negatywnych świec. Zasięg rgr to poziom ok. 2365.

2. Nadal istnieje też możliwość zrealizowania formacji harmonicznej 121 na tym samym interwale. Zasięg tego 121 to okolice 2383.

3. Na interwale godzinowym można zauważyć formację podwójnego szczytu. Tyle, że ukształtowała się ona w ramach konsolidacji, a to czyni ją mniej pewną z punktu widzenia możliwości pełnej realizacji. Zasięg tej formacji to poziom 2411.

Warto też zauważyć, że linia szyi formacji znajduje się na poziomie 2439, a piątkowe zamkniięcie (wg kwotowań FPL20) miało miejsce na 2441 (czyli 2442 wg kwotowania FW20). Tak więc, kurs w praktyce wrócił do LS.

Jeśli chodzi o argumenty Byków, to podobnie, jak w planie na piątek, zwrócimy uwagę na interpretację sytuacji na interwale dziennym, zgodnie z którą kurs wybił się górą z kanału spadkowego, po czym doń w sposób naturalny powrócił, a obecnie próbuje się udać w wedrówkę na północ.

Warto też spojrzeć na rynek przez pryzmat teorii fal Elliotta. Można widzieć tu zakończenie trzyfalowej korekty ABC, po wcześniejszym pełnym 5-falowym impulsie, co by oznaczało przymierzanie się rynku do kolejnego impulsu wzrostowego.

Sytuacja jednak, jak to często w przypadku interpretacji falowych bywa, nie jest jednoznaczna. Trzeba bowiem mieć cały czas niejako z tyłu głowy drugą diagnozę elliottowską, którą prezentowaliśmy kilka tygodni temu. Zgodnie z nią impuls, o którym tu mówimy, jest de facto falą C w strukturze korekty nieregularnej ABC. W takich strukturach fala C powinna też składać się z 5 podfal.

Oczywiście, z perspektywy tej drugiej interpretacji oczekujemy zniżek w ramach piątej fali spadkowej. Mimo tych sprzeczności, warto sobie uswiadamiać istnienie tych dwóch głównycj interpretacji i obserwować z ich punktu widzenia rynek, tak aby zareagować na wyklarowanie się sytuacji bez zbędnej zwłoki.

Plan A – spadkowy.

Jeśłi kontrakty otworzą się poniżej strefy 2425-27, albo tę strefę skutecznie przebiją, to można rozważyć zagranie na krótko z celem 2409-11.

Podobnie należałoby postąpić, gdyby kurs rozpoczął notowania poniżej 2439 i utworzył w okolicy 2439 -41 prospadkową świecę intradayową bądź mini setup o podobnym charakterze.

W obydwu przypadkach – a szczególnie w tym pierwszym – trzeba by po ewentualnym dojściu kursu do 2409-11, dalej obserwować rynek i jeśli doszłoby do skutecznego przebicia tej strefy, wznowić shorty z celem w rejonie 2390.

Plan B – wzrostowy.

Jeśli rynek otworzyłby sie powyżej 2463 i utworzyłby w tym rejonie cenowym świecowe bądź mini setupowe potwierdzenie wzrostów, to można by ostroznie zaaplikować longi, ale wobec ewentualnych oznak słabości rynku w strefie 2470-72, warto by wziąć pod uwagę chwilowe ścięcie pozycji w tym miejcu i jej wznowienie po skutecznym przebiciu tej ostatniej strefy. Cel to ok. 2500.

Gdyby kontrakt otworzył sie powyżej 2470-72, to można by zagrać na długo z celem nawet 2506-12.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt. 

 

 

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.