Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 11.04.2018

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek konsolidowały się, wpisując w kształt trójkąta i próbując się na sam koniec sesji wybić z niego górą. Obecnie nadal nie można wykluczyć ponownego ataku kursu na strefę 2290-300 i przynajmniej próby powiększenia obecnego odbicia wzrostowego.

Wspomniane na wstępie ewentualne powiększenie odreagowania poprzednich spadków nadal można wiązać z koncepcją klina zniżkującego na wykresie dziennym i wybicia się z niego kursu na północ.

Tak opisywaliśmy tę sytuację we wczorajszym artykule: „Tego typu kliny mogą być skorygowane nawet do tak zwanej drugiej fali podrzędnej, współtworzącej jego (tzn. klina) wewnętrzną falową strukturę. To zaś w praktyce oznacza właśnie możliwość zawędrowania Byków nawet do okolic wcześniej wspomnianych (2370-80). „

Patrząc z kolei na rozwój giełdowych wypadków przez pryzmat intradayu, należy zauważyć, że ewentualne wybicie z trójkąta symetrycznego, który tworzył się we wtorek na interwałach M15/30, mogłoby doprowadzić do realizacji zasięgu tego wybicia, który wypada w rejonie ok. 2300.

Gdyby zaś kurs jednak pozostał w obrębie owego trójkąta, to mogłoby z kolei zaowocować w którymś momencie próbą wybicia z tego trójkąta dołem i zejścia kursu w kierunku ok. 2240.

W Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play we wtorek graliśmy najpierw na spadki z okolic bariery 2269-74 do rejonu wsparcia intra 2247-53. Trade okazał się precyzyjny i nie trwał zbyt długo, co zawsze oszczędza graczom stres.

Większy problem mieliśmy później, z zagraniem w drugą stronę, w ramach dobrze rozpoznanego wcześniej konceptu trójkąta symetrycznego. Tak się bowiem złożyło, że ryzyko tego zagrania było większe, i po początkowym otwarciu longa sugerowaliśmy możliwość chwilowej rezygnacji z dalszego prowadzenia tej pozycji lub jej zmniejszenia.

Powtórna próba wejścia na zwyżki okazała się jednak także nieoptymalna, bo otwarcie pozycji było utrudnione przez zbyt słabe cofnięcie kursu przed finalnym ruchem wzrostowym. Możesz dołączyć na próbę!   

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.