Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 14.09.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek konsolidowały się nad strefą zbliżoną do 1700 pkt, a pod strefą  leżącą  w niewielkiej odległości od 1751-54, gdzie przebiega linia szyi dużej formacji głowy z ramionami (RGR). Formacja ta jest nadzieją Niedźwiedzi, Byki zaś liczą na to, że zamiast efektów RGR-u nadchodzą zwyżki po trójfalowej korekcie post-Brexitowych wzrostów.

Jeśli rynek wybije się dołem z utworzonej we wtorek flagi prospadkowej na M15 ( o zasięgu w rejonie wsparcia 1694-1699) i ją zrealizuje, to w rejonie 1684-1700 może dojść do decydującego starcia między popytem i podażą.

Tam bowiem występują najmocniejsze zależności między ostatnią falą spadkową a wcześniejszą: 100% i 113%.

Jeśli jednak Byki wybiją ową flage intradayową górą – co byłoby tzw. wybiciem w kierunku przeciwnym do oczekiwanego – to popyt mógłby próbować pokonać kluczowy opór 1751-54, w obrębie którego jest zlokalizowana linia szyi dużej formacji głowy z ramionami, o której była mowa na wstępie.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie, prowadzonym prz autora, zyskali więcej gracze podejmujący nieco większe ryzyko, szczególnie pod koniec sesji, kiedy na kwadrans przed otwarciem rynku w USA zasugerowaliśmy w ramach Mail & Play: „Rozważmy S ok. 1738-39, SL 1752, TP1 1726-31 i ewentualnie TP2 1717-19”.

Już o godz. 15,54 mogliśmy zakomunikować: „Pierwszy cel (1726-31) osiągnięty”, a o 16.26 to samo stwierdzić w odniesieniu do drugiego celu (1717-19).  Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.   Zobacz opinie uczestników.   

 

.

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.