Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 04.05.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek próbowały rosnąć w oparciu o układy techniczne na wykresach dziennym i intradayowych. Obecnie powstaje pytanie, czy mocne spadki na Zachodzie, do których doszło w czasie naszego święta 3.Maja, zmienią tę sytuację.

Nawiązując do wpisu sprzed poniedziałkowej sesji, należy powtórnie przytoczyć dylemat: ” [ … ] można się spodziewać albo realizacji formacji odwróconej głowy z ramionami (ozn. kolor zielony i żółty) z zasięgiem w rejonie oporu 1934-35 albo wypełnienia formacji flagi prospadkowej (ozn. kolor brązowy – poniżej) z zasięgiem w okolicy wsparcia 1851-54. Mogłaby ona ostatecznie się ukształtować na bazie małej prospadkowej formacji (na razie potencjalnej) ABCD z zasięgiem ok. 1877.”

Gdyby nie nowe okoliczności związane ze spadkami na rynkach rozwiniętych, to można by też bez specjalnych zastrzeżeń powtórzyć tezę z niedzielnego wpisu, sugerującą większe prawdopodobieństwo scenariusza wzrostowego.

Przesłanką do tego był fakt, iż „na wykresie dziennym ukształtowała się duża prowzrostowa formacja ABCD  z zasięgiem  ok 1970 pkt, która mogłaby być z kolei ‚szkieletem’ dla flagi prowzrostowej (ozn. kolor brązowy – poniżej) o zasięgu ok. 2030 pkt . Stamtąd zaś już blisko do poziomów 2050-60, w rejonie których broniliśmy się przez kilka ostatnich lat przed spadkami, a które to poziomy obecnie – na zasadzie zmiany biegunów – pełnią rolę ważnego oporu.”

Z drugiej strony trzeba przyznać, że gorsza niż przed kilkoma dniami sytuacja zachodnich Byków „dołączyła” do innych obciążających nasze Byki czynników (chociaż o odmiennym charakterze, bo fundamentalnym), które też już identyfikowaliśmy wcześniej. Chodziło o powrót zagrożenia ustawą frankową, zbliżające się posiedzenie komitetu ratingowego agencji Moody’s, dalsze działania Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

W ich kontekście twierdziliśmy, że ” każą [one] zastanawiać się, czy – przekładając to na wykres – nie dojdzie do konsolidacji wokół poziomu 1900 i ostatecznego zanegowania pro-Byczej formacji ABCD. To mogłoby sprzyjać spadkom w kierunku 1800, a nawet atakowi na dołki  w rejonie 1650.”

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.