PKN: Bieżące cele popytu, bardziej i mniej ambitne

Cel obecnego ruchu wzrostowego na PKN można szacować – w wersji minimalnej – na poziomie 68,60-68,90, gdzie znajduje się równość dużych korekt na interwale dziennym oraz minimalny zasięg formacji 121.

Większy cel ruchu może być natomiast zlokalizowany w rejonie 72,00-73,50, gdzie z kolei mamy do czynienia z następnym, istotniejszym oporem na interwale dziennym.

Ponadto w pobliżu tego ostatniego miejsca znajduje się większy zasięg wspomnianej wyżej formacji 121 (typowy dla silniejszego rynku, w tym wypadku wzrostowego). Zbliża się tam też stopniowo górne ograniczenie kanału lekko wzrostowego, w którym przebywa kurs.

Załamanie koncepcji wzrostowej w tym momencie musiałoby się wiązać z zejściem kursu poniżej wsparcia w rejonie 62,00-62,50, na co na razie się nie zanosi.

PKN: Czy uruchomi się pro Bycza „kaskada” zdarzeń?

Kurs PKN Orlen znalazł się w ciekawym miejscu. Jeśli uda się Bykom utrzymać wsparcie w rejonie 45,00- 46,00, to może pojawić się szansa na realizację formacji pro wzrostowej 121 o zasięgu około 51,50.

Mogłoby to z kolei umożliwić ruch w stronę poziomu ok. 53,50-54,00, gdzie występuje większe OB na interwale dziennym. Wtedy kurs znalazłby się już blisko oporu 56,50-57,50, wzmocnionego zniesieniem 50%.

Cała ta „kaskada” zdarzeń o charakterze pro Byczym nie doszłaby jednak do skutku, o ile wspomniane na wstępie wsparcie 45-46 uległoby podaży.