Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek-wtorek, 27-28.01.2020

Kontrakty terminowe na WIG20 w drugiej części minionego tygodnia kontynuowały w miarę wąską konsolidację między wsparciem w okolicy 2150 a oporem w rejonie 2180. Szerzej patrząc na sytuację, można zakładać, że nadal mamy do czynienia z korektą wzrostów grudniowych i z samego początku stycznia. Na ostateczny kształt tej korekty może mieć wpływ sytuacja na rynkach międzynarodowych, która w ostatnich dniach była chwilami pod mocnym wpływem rozwoju epidemii chińskiego koronawirusa.

Patrząc stricte od strony technicznej, można obecnie założyć, że najbardziej prawdopodobne są dwa warianty korekty: jeden taki, w ramach którego będziemy mieli trójkąt symetryczny, tworzący się od 3. stycznia. Jeśli chodzi o tę opcję, można wyróżnić dwa warianty tej opcji, a mianowicie trójkąt, w ramach którego zejdziemy obecnie do wsparcia w rejonie 2130, a potem ponownie odbijemy; bądź też trójkąt, który będzie nadal budowany bez schodzenia kursu poniżej wsparcia w okolicy 2150.

Z kolei jeśli weźmie się pod uwagę inny rozwój korekty – nie w formie trójkąta – można by pomyśleć o tak zwanej korekcie prostej typu zig-zag. Szczególnie, gdyby doszło do spadków na Zachodzie,to  łatwiej by było u nas uzyskać efekt w postaci budowania tego typu korekty. Oznaczałaby ona bowiem w praktyce, że kurs mógłby zejść w okolice 2100-10.

Tak się bowiem składa, że na ok. 2100 występuje zasięg wybicia z tej części konsolidacji, która tworzyła się ostatnio nad poziomem 2150 (można przyjąć, że w formie  trójkąta zniżkującego), natomiast na poziomie 2110-11 mamy równość ruchów spadkowych na wykresie dziennym i H4.

Patrząc z kolei z punktu widzenia wykresu intradayowego, można stwierdzić, że w końcówce ubiegłego tygodnia ukształtowała się tam flaga pro spadkowa o zasięgu, który można szacować w rejonie 2139-40. Nieco większy zasięg ma inna formacja intra: harmoniczna 121. Wypada on w rejonie wsparcia intra 2129-34.

Gdyby więc faktycznie ta flaga i formacja 121 zostały zrealizowane, to mogłoby dojść do spadków w ramach jednej z opisanych przed chwilą dwóch opcji wydarzeń: jednej polegającej na utworzeniu trójkąta, którego dolny bok będzie się kształtował wkrótce w okolicy 2130; lub drugiej – polegającej na utworzeniu obecnie ruchu spadkowego w kierunku 2100-10 (korekta prosta).

Mniej prawdopodobne natomiast wydaje się obecnie podchodzenie kursu od razu w kierunku 2190-200, aczkolwiek jeśli rynek nie nie zejdzie poniżej 2150 w najbliższym czasie (drugi z wariantów trójkąta), to może dojść w którymś momencie do próby wybicia go górą.  Inwestuj codziennie na FW20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.