Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek-wtorek, 31.05-01.06.2021

Kontrakty terminowe na WIG20 w drugiej części minionego tygodnia wybiły w górę opór w rejonie 2140+ i powędrowały dynamicznie na północ, docierając w ciągu trzech dni do 2230+. Byki pokazały klasę i dały nadzieję zwolennikom popytu na kontynuację ruchu , choć jednocześnie pojawiło się pewne niebezpieczeństwo zatrzymania i cofnięcia kursu.

Piątkowe podejście kursu pod 2230+ było zgodne z założeniami, wyrażonymi między innymi w planach gry na ten dzień, przesłanymi naszym graczom z grupy mentoringowej. W pierwszym z nich jeszcze przed piątkową sesją pisałem, że rynek „miałby szansę iść w kierunku 2209-14 i 2229-33”.

I tam faktycznie kurs się z dużą precyzją stopniowo przesuwał. Patrząc szerzej – z punktu widzenia interwału dziennego – można dostrzec, że  w rejonie 2230-40+ znajdował się górny bok dużego klina zwyżkującego na interwale tygodniowym.

Ponadto, na 2230+ mamy do czynienia ze zniesieniem zewnętrznym 161.8% wcześniejszej korekty na interwale tygodniowym (z okresu styczeń-kwiecień), jak również z zależnością 61,8% między ostatnim ruchem wzrostowym na W1 a wcześniejszym ruchem o tym samym charakterze na tym samym interwale. Nie dość na tym. Występuje tam również równość dużych korekt.

Trzeba jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, iż wspomniany na wstępie górny bok klina zwyżkującego unosi się stopniowo w górę i wkrótce dotrze do oporu położonego na W1 w rejonie 2260-2315. Tak więc – o ile nie nastąpi zatrzymanie i cofnięcie kursu spod 2230+ – rynek może próbować w najbliższym czasie docierać do tego miejsca.

Patrząc z punktu widzenia intraday-u, mieliśmy natomiast w piątek do czynienia między innymi z realizacją małej flagi pro wzrostowej na m15, albo – patrząc nieco inaczej – ze skutecznym wybiciem w górę wąskiego wydłużonego prostokąta, który kształtował się na M15 w piątek po południu.

Piątkowa sesja dla naszych traderów – współpracujących z autorem artykułu w ramach programu mentoringowego –  składała się w zasadzie z jednego zagrania na wzrosty, w sumie bardzo  korzystnego dla naszych graczy.

Zagranie było zainicjowane w trakcie wybijania oporu 2201-04, na „cofce” spod 2209 w stronę 2204. Celami były: 2209-14 i 2229-33. Po zaliczeniu przez kurs pierwszego celu i podejściu pod mini opór 2219-21 rynek na długi czas przeszedł w fazę wąskiej konsolidacji.

W drugiej części sesji udało się kursowi ostatecznie wybić w górę i zrealizować precyzyjnie zasięgi tego wybicia  z prostokąta i flagi na M15 (2228-29 i 2231-32). Jak się okazało, trafnie notabene sugerowane przeze mnie z wyprzedzeniem.    Inwestuj codziennie online na FW20 razem z autorem artykułu! 

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Możliwość komentowania jest wyłączona.