Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 19.08.2015

Dzisiejsza sesja kontraktów w swej początkowej fazie mogła trochę zaskoczyć graczy.

Otóż, wydawało się najpierw, że rynek sugeruje kontynuację spadków. Potem zaś można było domniemywać, że może dojść do mocniejszego odbicia na północ, jeśłi wczesniejsze zejście kursu poniżej  wsparcia 2164-67 zostanie odczytane jako fałszywe wybicie.

W końcu okazało się, że pulsujemy wokół wsparcia 2164-67 i tworzymy przez cały dzień trójkąt, który można potraktować jako skladową część prospadkowej formacji chorągiewki. Jej zasięg to 2143.

Gdyby rynek faktycznie dotarł w okolice 2140 (dolne ograniczenie szerokiego wsparcia na wykresie tygodniowym: 2140-70), to mógłby spróbować zrealizować zasięg formacji 121 na D1 (2125). Ażeby zagrać na krótko na bazie tego konceptu, dobrze byłoby, żeby kurs wcześniej w sposób skuteczny  przebił dzisiejsze dołki (w strefie 2156-58).

Zwróćmy w tym kontekście uwagę na fakt, że Niedźwiedzie mają teraz łatwiej, gdyż wczoraj została zanegowana pro-Bycza dołkowa formacja świecowa (potwierdzony młotek).

Jeśli rynek próbowałby przekształcać chorągiewkę, o której była mowa na wstępie, we flagę (co zdarza się stosunkowo często), to w konsekwencji mógłby zmierzać w stronę oporu 2190-95 .Żeby zagrać na długo w oparciu o tę koncepcję, warto byłoby mieć w zanadrzu potwierdzenie intencji prowzrostowych w postaci przełamania wcześniejszego oporu 2177-82.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

 

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 18.08.2015

Prawie 30 pkt zysku! – tyle mogli dzisiaj zarobić nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie. Nie było to jednak bardzo łatwe.

Po sygnale kupna –  w wyniku przełamania wsparcia 2190-95 trzeba było wybrać stosunkowo bezpieczny Stop Loss powyżej poziomu 2201. Na taką obronę wsakzywała metoda Over Balance.

Celem, który uwzględnialiśmy w tym zagraniu, było wsparcie 2164-67. Podstawą do otwarcia pozycji- z punktu widzenia  formacji – była formacja intradayowa, o charakterze prospadkowym, typu 121, z zasięgiem  właśnie w tym rejonie cenowym.

Pzrypominamy, że rynek teraz ma szanse osiągnięcia kolejnego celu, w okolicach poziomu 2125(!), gdzie występuje zasięg dużej pro-Niedźwiedziej formacji 121, na interwale dziennym.

Oczywiście, Byki będą na osiągniętym dziś wsparciu 2164-67 próbowały utworzyć podwójne dno. Pomocne mogą być w tym względzie świece dołkowe (potwierdzona formacja młotka), choć warto wiedzieć, że formacja harmoniczna 121 zawsze jest dobrą kandydatką do zanegowania kierunku wskazywanego przez świece.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty terminowe na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 17.08 – 21.08.2015

Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*

W czwartek pisaliśmy o ważnym momencie, w którym znalazły się nasze kontrakty. Przypomnijmy najistotniejszy fragment tego tekstu (łącznie z czwartkowym wykresem), bo nie stracił on na aktualności:

„Na wykresie dziennym poniżej widzimy sprzyjające [ Bykom] świece dołkowe (formacja potwierdzonego młotka).

Warto też zauważyc, że rynek znalazł się w ważnym miejscu.

Jeśli zrealizowałby się – mimo tych pro-Byczych świec – scenariusz spadkowy,  w ramach formacji 121 (ozn. pomarańczowe prostokąty), to kurs mógłby sięgnąć okolic cenowych 2125.

Jeśli zaś kurs wybije ważny opór w rejonie 2230, to może – co jest typowe dla negacji układów 121 – znaleźć się wkrótce w rejonie cenowym ok. 2300 (górny bok górnego prostokata).”

W piątek rynek zaatakował nieskutecznie wspomniany wyżej ważny opór 2229-33, po czym zszedł w rejon wsparcia 2190-95, przebijając na swej drodze wcześniejsze wsparcie 2210-14.

W konsekwencji obecnie wykres dzienny wygląda tak:

Może się tak zdarzyć, że układ prospadkowy 121 na D1 poradzi sobie z pro-Byczą wymową świec dołkowych (potwierdzony młotek) i zepchnie jednak kurs w stronę zasięgu w/w formacji, czyli poziomu 2125.

Przy okazji zrealizuje też flagę prospadkową na wykresie w kompresji godzinowej, H1 (patrz poniżej), o prawie identycznym zasięgu – 2124.

Takiej spadkowej koncepcji mogłaby – z punktu widzenia interwałów typowo intradayowych – sprzyjać mała formacja 121 z zasięgiem 2162, czyli na poziomie ostatnich dołków.

Byki w walce – w ramach interwałów intradayowych – mogą przeciwstawić Niedźwiedziom prowzrostową formację harmoniczną XABCD typu Motyl.(z proporcją AB=CD i  zasięgiem minimalnym formacji w punkcie C, równym 2218)

Wracając do koncepcji spadkowej, spójrzmy jeszcze na interwał tygodniowy, gdzie widać, że gdyby doszło do przełamania wsparcia 2140-70, to można by się spodziewać ataku na 2050-65. Tak więc ewentualna realizacja formacji 121 na D1 i flagi prospadkowej na H1 – o czym była mowa wcześniej – z zasięgami 2124-5, czyli poniżej 2140-70, mogłaby być preludium do ruchu dalej na południe, właśnie w kierunku 2050-65.

Co ciekawe, jeśłi przyjrzymy się wspomnianej tu już kilkakrotnie formacji pro-Niedźwiedziej 121 na wykresie interwału dziennego, D1, a potem zerkniemy z kolei na tą samą formację, ale  z perspektywy H4, to możemy odnieść wrażenie, że dopuszczalna jest interpretacja, w ramach której zasięg formacji jest większy i sięga poziomu 2082.

W efekcie otrzymujemy spójny obraz możliwych spadków do rejonu cenowego 2050-65, o którym przed chwilą wspominaliśmy w kontekście interwału tygodniowego, W1.

Jakikolwiek koncept wzrostowy wydaje się zaś uzależniony od tego, czy rynek poradzi sobie  z kluczowym oporem 2229-33. Gdyby tak się stało, to poziom 2300 mógłby stać się dla Byków realny (bardziej szczegółowo o przyczynach tej ewentualności jest mowa w zacytowanym na wstępie fragmencie czwartkowego wpisu).

Plan A – spadkowy.

1. Gdyby kurs przełamał skutecznie barierę popytową 2190-95 lub otworzył się poniżej niej, można by spróbować shortów z celami: 2177-82 i 2164-67.

2. Skuteczne przełamanie wsparcia 2164-67 skłoniłoby mnie do kontynuacji pozycji krótkich w kierunku ok. 2140 i 2124-25. Późniejsze ewentualne utrzymywanie się kursu przez dłuższy czas poniżej 2140-70 spowodowałoby, że przymierzałbym się do pozycji krótkich z celem pierwszym ok. 2082 i drugim: 2050-65.

3. Podobnie, jak to zostało opisane w pkt 1 i 2 , postępowałbym, gdyby pod oporem 2210-14 utworzyło się ładne świecowe potwierdzenie nastawienia  prospadkowego.

Plan B – wzrostowy.

1. Gdyby rynek utworzył obecnie na wsparciu 2190-95 ładne prowzrostowe świece potwierdzające pro-Bycze nastawienie, to spróbowałbym zagrania w kierunku 2210-14, a po przełamaniu poziomu 2218 kontynuowałbym grę na długo w stronę 2229-33.

2. Po skutecznym  przełamaniu oporu 2229-33 skłonny byłbym myśleć o graniu longów z celem 2247-53.

3. W razie pokonania tej ostatniej bariery spróbowałbym kontynuować grę na wzrosty w kierunku 2269-74 i 2292-94.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 14.08.2015

Kontrakty na WIG20 wydają się – mimo nie zmienionej w międzyczasie sytuacji polskich banków, jeśli chodzi o polityczne plany wobec nich – próbować mocniej odbić na północ.

Na wykresie dziennym poniżej widzimy sprzyjające temu świece dołkowe (formacja potwierdzonego młotka).

Warto też zauważyc, że rynek znalazł się w ważnym miejscu.

Jeśli zrealizowałby się – mimo tych pro-Byczych świec – scenariusz spadkowy,  w ramach formacji 121 (ozn. pomarańczowe prostokąty), to kurs mógłby sięgnąć okolic cenowych 2125.

Jeśli zaś kurs wybije ważny opór w rejonie 2230, to może – co jest typowe dla negacji układów 121 – znaleźć się wkrótce w rejonie cenowym ok. 2300 (górny bok górnego prostokata).

Jednocześnie – aby scenariusz wzrostowy się ziścił – na wykresie intradayowym poniżej Byki musiałyby wybić niższy z prostokątów górą. Oznaczałoby to również zanegowanie prospadkowej formacji 121 ( z zasięgiem na wsparciu 2164-67), tyle że w ramach znacznie niższego interwału czasowego.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 13.08.2015

Znowu nasi czytelnicy mogli zarobić w Mentoring & Trading Room-ie kilkanaście, albo nawet ponad 20 pkt na polskich kontraktach na WIG20. Mimo, że nasz rynek do specjalnie żwawych nie należał.

Nie mozemy jednak specjalnie narzekać, gdyż zrealizowana została  z zaiste aptekarską precyzją formacja małej prospadkowej flagi (ozn. brązową pogrubioną linią), o której pisaliśmy sporo wczoraj i sugerowaliśmy próbę osiągnięcia zysków w opraciu o jej koncepcję.

Obecnie liczymy się nadal z możliwością schodzenia niżej, w kierunku 2124-25 (zasięg formacji dużej flagi na H1 i 121 na D1), ale najpierw trzeba dotrzeć do ostatnich dołków w rejonie 2164-67. Można to zrobić na bazie intradayowej, kolejnej, małej flagi (ozn. cieńką przerywaną linią ).

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

ForexPraktyka – Forex OKazje. EUR/USD – kluczowe miejsce na wykresie H4/ D1

ForexPraktyka – Forex OKazje, czyli okazje inwestycyjne na Forex widziane okiem praktyka. Poniższy artykuł znajdziesz też na międzynarodowym portalu analitycznym Investing.com.

Ostatnie wzrosty na EURUSD, które zanegowały prospadkowe formacje cenowe na H4/ D1: klasyczną – podwójnego szczytu i harmoniczną – 121, doszły do istotnego miejsca na wykresie. Jak możemy z tego skorzystać?

1. Obserwujemy obecnie tworzenie się flagi prowzrostowej na interwale dziennym, D1, z zasięgiem bliskim oporowi 1.1760-1.1834. Jeżeli kurs wybije skutecznie górną brązową (pogrubioną ) linię, to taki bardzo odległy zasięg jest możliwy do realizacji.

2. Realizacja tak dalekich zasięgów wzrostów jest z punktu widzenia AT zależna teraz od tego, czy rynek upora się ze sforsowaniem – za pomocą świecy dziennej – poziomu 1.1210.

To będzie oznaczało bowiem zanegowanie prospadkowego układu ABCD (o zasięgu 1.0857) pokazanego na kolejnym wykresie.

3. Zanegowanie formacji pro-Niedźwiedziej ABCD będzie najprawdopodobniej równoznaczne z realizacją formacji odwróconego RGR (patrz: wyższy żółty słupek).

Na wykresie powyżej widać przy tym poziom 1.1255 (na którym CD = 127.25 x AB), który mógłby stanowić filtr dla uznania, ze zasięg formacji prowzrostowej odwróconego RGR (równy 1.1403) jest faktycznie realizowany.

4. Aby realizować na bieżąco zyski z jednej z dwóch koncepcji tu zarysowanej, należy na bieżąco śledzić rynek i ewentualnie zbierać efekty  kontynuacji zidentyfikowanego trendu. Tak, jak chociażby to miało miejsce dziś w naszym Mentoring & Trading Room-ie, gdzie minimalny zasięg diagnozowanych zwyżek osiągnął ok. 60 pps.

Jeśli nie dojdzie w najbliższym czasie do jakichś bardzo zaskakujących decyzji makroekonomicznych, czy politycznych, w otoczeniu okołorynkowym, to możemy byc wkrótce w dość rzadkiej w ostatnich czasach pozycji.

A mianowicie – na tyle jednoznacznej, żeby w sposób precyzyjny określić kolejne cele rynku i podjąć w  związku z tym adekwatne decyzje tradingowe.

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 12.08.2015

Na dzisiejszej sesji nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli napierw zarobić kilkanaście punktów. Dotyczyło to graczy podejmujących nieco większe ryzyko bo zagrać trzeba było na wzrosty, od wsparcia 2210-14 do oporu 2229-33.

Później wszyscy gracze mogli dołożyć jeszcze przynajmniej ok. 10 punktów, grając z kolei na spadki. W tym wypadku problemem mógł być brak przekonującego potwierdzenia świecowego pod oporem 2229-33.

Obecnie rynek może kontynuować realizację  prospadkowej formacji harmonicznej ABCD z  zasięgiem minimalnym w okolicy punktu C, położonego na wsparciu 2190-95.

Z punktu widzenia formacji wywodzących się z klasycznej AT mamy do czynienia  tu z flagą  prospadkową (ozn. brązowa linia pogrubiona) z zasięgiem na poziomie 2173. Stamtąd zaś blisko do wsparcia 2164-67.

Trzeba też pamietać, że w razie kontynuacji zniżek moglibyśmy znaleźć się w rejonie cenowym 2124-25, bo tam właśnie znajduje się zasięg większej flagi pro-Niedźwiedziej na H1 (o której pisaliśmy wielokrotnie)  oraz formacji 121 na wykresie dziennym (patrz Plan transakcyjny z niedzieli).

Strategie wzrostowe wydają się byc obecnie uzależnione od tego, czy kurs jest w stanie przełamać opór 2229-33.

 

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 11.08.2015

Wczoraj pisaliśmy o tym, że: „Zgodnie z [ … ] planem teraz jest szansa na realizację flagi prospadkowej na interwale H1, której obecny zasięg dotyka poziomu – bagatela! – 2124 pkt.”

Na wykresie widać tworzenie się małej flagi prospadkowej ( ozn.linia brązowa cieńka) po wybiciu z dużej flagi prospadkowej na H1 (ozn. linia brązowa pogrubiona)., której zasięg został właśnie podany. Gdy przyjrzymy się bliżej tej mniejszej fladze (patrz wykres poniżej), to zauważymy, że tutaj z kolei widoczna jest też koncepcja pro-Bycza, a mianowicie formacji odwróconej głowy z ramionami  (ozn. RGR) z zasięgiem położonym na  oporze 2247-53.

Gdyby Bykom udało się ten zasięg zrealizować – co na razie wydaje się mało prawdopodobne ze wzgledu na ciążącą nad rynkiem słabość banków  – to kurs mógłby się wedrzeć z powrotem do wybitej flagi prospadkowej na H1. To zaś bardzo wzmocniłoby Byki.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

Kontrakty terminowe na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 10.08 – 14.08.2015

Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*.

Słabość polskich banków w ostatnich dniach – z wiadomych, politycznych powodów – miała i ma nadal istotny wpływ na bieżący obraz sytuacji na rynku polskich kontraktów na WIG20.

Piątkowe notowania zaczęły się od realizacji naszego Planu transakcyjnego, zgodnie z którym rynek miał osiagnąć minimalny zasięg formacji harmonicznej ABCD,  w rejonie punktu C tej formacji, położonego na intradayowym wsparciu 2177-82.

[poniżej nasz wykres z czwartku, obrazujący ten plan]

Zgodnie z tym samym planem teraz jest szansa na realizację flagi prospadkowej na interwale H1, której obecny zasięg dotyka poziomu – bagatela! – 2124 pkt.

Inne spojrzenie – przez pryzmat formacji prospadkowej 121 na M30 – daje szansę Niedxwiedziom na zepchnięcie kursu w rejon 2152.

Podobna formacja (121) – ale na wyższym interwale, H4 – sytuuje potencjalny zasięg zniżek znacznie, znacznie dalej na południe, na poziomie 2082.

Ten ostatni poziom (2082) jest już bliski wsparciu 2050-65, które mogłoby znaleźć się w kręgu zainteresowań Niedźwiedzi po przełamaniu wielokrotnie wspominanej na blogu szerokiej bariery popytowej na W1: 2140-70.

Co ciekawe, spojrzenie na powyższy wykres tygodniowy też wskazuje na możliwość zejścia kursu  w rejon 2050-65.

A jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego?

Tutaj, w przeciwieństwie do interwałow H4 i W1,wizja znacznie mniejszych spadków – tylko  w okolice 2125 – wydaje się być spójna z koncepcją pro-Niedźwiedziej formacji 121. W tym przypadku ciekawym jest fakt zbieżności zasięgu formacji z pokazywanym na drugim  z dzisiejszych wykresów zasięgiem flagi na H1 (2124).

Gdyby Byki miały zacząć obecnie jakąś skuteczną akcję „odwetową”, to wydaje się, że najpierw musiałyby sobie poradzić z kluczowym oporem 2229-33.

Plan A – spadkowy.

1. Gdyby kurs przełamał skutecznie barierę popytową 2190-95 lub otworzył się poniżej niej, można by spróbować shortów z celem: 2177-82.

2. Skuteczne przełamanie wsparcia 2177-82 skłoniłoby mnie do kontynuacji pozycji krótkich w kierunku 2164-67, ok. 215 i 2124-25. Późniejsze ewentualne utrzymywanie się kursu przez dłuższy czas poniżej 2140-70 spowodowałoby, że przymierzałbym się do pozycji krótkich z celem pierwszym ok. 2082 i drugim: 2050-65.

3. Podobnie, jak to zostało opisane w pkt 1 i 2 , postępowałbym, gdyby pod oporem 2210-14 utworzyło się ładne świecowe potwierdzenie nastawienia  prospadkowego.

Plan B – wzrostowy.

Obecnie wszelkie strategie wzrostowe wydaja się być obarczone zwiększonym ryzykiem. Gdyby jednak polityka znowu z nagła „wkroczyła do gry” i wzmocniła nadwatloną pozycję banków, mogłoby się to oczywiście zmienić.

1. Po skutecznym  przełamaniu oporu 2229-33 (lub otwarciu powyżej tej bariery) skłonny byłbym myśleć o graniu longów w stronę 2247-53.

2. W razie pokonania tej ostatniej bariery spróbowałbym kontynuować grę na długo w kierunku 2269-74.

3. Następna ważna bariera podażowa to 2292-94

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI – SUPLEMENT na 07.08.2015

Dziś nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zanotować zyski rzędu 15, a nawet ok. 40 pkt. Nie było to jednak łatwe, gdyż dzisiejsze wejście do gry na spadki wymagało otwarcia pozycji na tzw. świecach trendowych, czyli „wskakiwania do jadącego ( na południe) pociągu”, a to wymaga zdecydowania w działaniach.

Można było od razu po otwarciu grać shorta w stronę kolejnych wsparć: 2229-33 i 2210-14, a po przebiciu tego ostatniego kontynuować zagranie w kierunku południowym, w oparciu o jedną z dwóch koncepcji:

1. wybicia z prospadkowej flagi na M15/ H1, o której ostatnio pisaliśmy. Zasięg minimalny wybicia to obecnie parę punktów poniżej poziomu 2140. (podejście klasyczne w ramach AT);

2. realizacji formacji prospadkowej ABCD z zasięgiem minimalnym w rejonie punktu C formacj, leżącego na wsparciu 2177-82 (podejście harmoniczne).

Następny cel dla ewentualnych zniżek to 2164-67.

Trzeba jednak pamiętać, że jutro ważne dane z amerykańskiego rynku pracy i one mogą nieźle „namieszać” – łącznie z np. pojawieniem się próby Byków powrócenia  w obręb wybitej dziś flagi (co musiałoby się wiązać z pokonaniem oporu 2210-14).

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .W wakacje uczestnicy nic nie tracą – ich wyjazdy wakacyjne są odliczane od abonamentu.

W maju wprowadziliśmy EURUSD!