Kontrakty na WIG20. PLAN TRANSAKCJI NA 21.05 – 22.05.2015

Kontrakty na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*.

Od ponad 3 tygodni rynek kontraktów na WIG20 konsoliduje się, tworząc korektę po dynamicznym impulsie wzrostowym. Cały czas tematem istotnym pozostaje dylemat, czy kurs zejdzie do wsparcia 2454-58 lub nawet ciut niżej, do strefy 2443-45

(Na poziomie 2443 występuje zniesienie Fibonacciego 38,2%, które jest często celem dla korekt wydłużonych fal impulsowych. Z taką zaś falą niewątpliwie mieliśmy do czynienia przed ostatnią konsolidacją.)

Dzisiaj nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli skasować zysk przynajmniej kilkunastopunktowy, związany z realizacją zasięgu prospadkowej flagi intradayowej na interwale M15. Pisaliśmy o niej już wcześniej na blogu.

Jednocześnie doszło do dwóch ciekawych wydarzeń. Po pierwsze, kurs wybił się w dół z trójkąta na H1 – powstałego  w ramach konsolidacji -a potem wykonał ruch powrotny do tegoż trójkąta.

Po drugie, jeśli zamiast spojrzenia na rynek przez pryzmat trójkąta, zastosujemy spojrzenie nań  w kontekście dwóch ostatnich, głównych fal spadkowych na wykresie godzinowym, dostrzeżemy podjętą dziś próbę realizacji zasięgu prowzrostowej formacji harmonicznej ABCD.

Całkowity jej zasięg minimalny jest umiejscowiony na poziomie 2529, w punkcie C formacji.

Powataje pytanie, czy odbijemy się do trójkąta i powiększymy spadki, czy też pójdziemy – zgodnie  z założeniami koncepcji formacji ABCD – w górę, do oporu 2526-29, i będziemy próbować ponownie atakować szczyty w strefie 2534-37.

Nieco szersze spojrzenie –  z punktu widzenia wykresu tygodniowego i miesięcznego – wskazuje na potencjalne trudności w tej ostatniej strefie, na które mogą się natknąć Byki. Wynikają one m.in. z charakteru świec wierzchołkowych na W1 (potwierdzona formacja wisielca).

Z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę, że na wykersie miesięcznym widzimy prowzrostową chorągiewkę, wybijaną – jakby nie patrzec – właśnie na północ.

To wybicie mogłoby zostać napędzone przez wybicie z konsolidacji na H1, której szerokość, odłożona na północ, mogłaby przynieść Bykom atak na poziom 2600.

Warto dodać w tym miejscu, że prosta analiza czasu na wykresach na interwale H4 i D1 wskazuje na to, że rynek mógłby właśnie przejść do realizacji kolejnej fali impulsu wzrostowego (fala 5.), po tym jak dopiero co wypełnił minimalny zakres czasowy trwania fali 4. (wynikający  z porównanania  z falą 2., powstałą w okresie lutowo-marcowym).

(Fale 2. i 4. zostały zaznaczone za pomocą pomarańczowych prostokątów.)

Plan A – wzrostowy.

1. Gdyby kurs przełamał skutecznie opór 2526-29, to można by pomyśleć o  następujących celach dla pozycji długich: 2535-37 i 2550-54.

Kluczowym oporem jest 2550-54. Po jego ewentualnym zdobyciu przez Byki droga do okolic 2600 stanęlaby otworem.

2. Dla graczy podejmujących większe ryzyko sygnałem do zagrania na długo z  celem 2534-37 i ewentualnie kolejnymi, mogłoby być juz zanegowanie przez popyt oporu 2511-14. Przy takim podejściu pierwszym celem zagrania byłby opór 2526-29.

 Plan B – spadkowy.

1. Gdyby  kurs przełamał skutecznie barierę popytową 2474-78, można by  spróbować  shortów z celem: 2454-58.

Przełamanie tego wsparcia skłoniłoby mnie do kontynuacji pozycji krótkich z kolejnym „targetem”: 2443-45.

2. Dla graczy podejmujących większe ryzyko sygnałem do zagrania na krótko z opisanymi wyżej celami mogłoby być już zanegowanie przez podaż wsparcia 2488-91.

Przy takim podejściu pierwszym celem zagrania byłoby wsparcie  2474-78.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.

 

 

Kategorie: Giełda i Forex, Pieniądze i Biznes | Tagi:

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.